1. Deki "Yabancı (üç ila on kişi) bir topluluğun (Kur’an’ı) dinlediği bana vahiyle bildirildi. " Dinledikten sonra "Bizi şaşkınlık içinde bırakan bir okumayı dinledik. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. "Doğru ile yanlış olanı ayıran bir anlayışa iletiyor. Bizde ona inandık ve Rabbimize hiçbir kimseyi ortak koşmayacağız. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. "Elbetteki O Rabbimizin şanı çok yüce olup, eş ve çocuk edinmemiştir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. "İçimizdeki beyinsizler, Allah’ın ortakları olduğunu söylüyorlardı. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. "Biz tanıdığımız (ins) ve tanımadığımız yabancı (cinlerin) kimselerin Allah adına, kesinlikle yalan söylemeyeceklerini zannediyorduk. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "O tanıdığımız bir takımadamlar, yabancı toplumlardan birtakım adamlardan yardım isteyip onlara sığınıyorlardı ve onlarda sığınanların azgınlıklarını artırıyordu. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlarda aynen sizin zannettiğiniz gibi, Allah’ın hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz göğe yöneldiğimizde, gökyüzünü çok güçlü bekçiler ve ateş parçaları ile doldurulmuş bulduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gökyüzünü dinlemek için en yüksek tepelere oturmuştuk. Sonra kim göğü dinlemişse, o an onu takip eden ateş parçaları (kayan meteorlar) bulmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Şurası bir gerçektir ki, yeryüzünde olanlar için bir şer mi? dilendi, yoksa Rableri onlara doğru yolu mu? Göstermeyi diledi, biz bilmeyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bizim içimizden doğru ve faydalı işler yapanlar olduğu gibi, bundan başka farklı yollarda olanlarda var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Biz kesinlikle yeryüzünde Allah’ı aciz bırakamayacağımızı ve kaçmakla da (bize vereceği iyi veya kötü şeyleri) engelleyemeyeceğimizi anladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Biz her ne zaman Kur’an’ı işittiysek, Şüphesiz ona iman ettik. Artık kim Rabbine iman ederse, yaptıklarının eksiltileceğinden ve haksızlığa uğramaktan korkmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bizim içimizden Allah’a teslim olmuşlar olduğu gibi, Allah’a başkalarını denk (ortak) tutanlarda var. Rabbine teslim olan kimse, onlar doğru olana hemen sarılanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Allah’a başkalarını eşit, denk (ortak) tutanlar, cehenneme odun olacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onlar dosdoğru bir yol takip etselerdi, o zaman onlara bol sulardan içirirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Biz onları yeryüzünde deniyoruz. Kim Rabbinin gönderdiği öğütten (Kur’an dan) yüz çevirirse, onu sürekli artan bir azaba sokarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Bütün secde edilen yerler Allah’a aittir. Sakın ola ki Allah dan başka birisine yalvarıp dua etme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Şüphesiz ki Allah’ın kulu, ne zaman dua etmek için kalksa, İnkâr edenler hemen başına üşüşürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Deki "Ben yalnızca Rabbime dua ederim. Ben O na hiçbir kimseyi ortak koşmam. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Deki "Ben size ne bir zarar vermeye, nede sizi doğru yola iletme gücüne sahip değilim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Deki "Eğer ben Allah dan gelen mesajları (insanlara) ulaştırmamış olsaydım (Bu cümle 23 ncü ayete ait), Allah’a karşı hiçbir kimse beni koruyamazdı ve ben Allah dan başka da sığınacak bir yer bulamazdım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Kim Allah’a ve O’nun elçisine isyan edip baş kaldırırsa, elbetteki onun için sürekli kalacağı cehennem ateşi var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlar kendilerine vaat edileni gördüklerinde, kimin yardımcı olarak daha zayıf ve sayıca az olduğunu öğrenecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Deki "Size vaat edilen hesap günü yakın mıdır? Ben bilmem. Yahut Rabbim o günü uzatmış mıdır? Onu da bilmem. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Allah bilinmeyenleri (gaybı) bilendir. O gayb bilgisini hiçbir kimseye açıklamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ancak razı olduğu elçisine gaybını bildirir. Sonra o elçinin önünde ve arkasında sürekli bir gözetleyici takip eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Rablerinin verdiği görevleri tebliğ etmişler mi? Bilmesi içindir. Rabbin, elçilerin yanında bulunan her şeyi kuşatmış ve her şeyi tek tek saymıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster