1. Acıklı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye, Nuh’u kendi toplumuna elçi olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kavmine "Ey Kavmim! Ben sizin için açıkça bir uyarıcıyım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. "Yalnızca Allah’a kulluk etmeniz, yalnızca ondan korunmanız ve bana itaat etmeniz için uyarıyorum. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. "(Bana itaat ederseniz) Allah kötülüklerinizi size bağışlar ve size belli bir zamana kadar mühlet verir. Şunu iyi bilin ki, Allah’ın belirlediği vakit geldiğinde, asla tehir edilmez" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Nuh "Rabbim gece ve gündüz (sürekli) kavmimi senin dinine davet ettim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "Ancak benim onları davetim, yalnızca benden uzaklaşmalarını artırdı. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Halbuki benim onları her davet edişim, onların günahlarını senin bağışlaman içindi. Fakat onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına çektiler, inkarda direndiler ve doğrulara karşı büyüklendiler. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Sonra yinede ben, onları açıkça doğrulara davet ettim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sonra onlara açıktan açığa çağrıda bulunduğum halde, onların arasında gizli gizli davet çalışmaları yaptım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sonuçta onlara "Rabbinizin bağışlamasını dileyin. Çünkü O her zaman bağışlayıcıdır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. "Gökten üzerinize bereketli yağmurlar indirsin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Mallarınızı ve evlatlarınızın sayısını artırsın, sizin için bahçeler ve ırmaklar meydana getirsin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. "Size ne oluyor ki, Allah’ın sizi onurlandıracak nimetlerini istemiyorsunuz?" dedim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Allah size dağları yaratmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bakmıyor musunuz? Allah göğü yedi tabaka halinde nasıl yaratmış. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sonra ay’ı bir ışık yapmış ve güneşi de aydınlanmanız için lamba yapmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Allah sizi yeryüzünde bir bitki yetiştirir gibi yetiştirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sonra sizi yeryüzüne tekrar iade eder (öldürür) ve sizi tekrar yeryüzünden (kıyamet günü) çıkarır (diriltir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah yeryüzünü sizin için yaymış. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yeryüzünde sizin için geniş yollar yapmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Nuh "Rabbim! Kavmim bana kesin bir şekilde isyan etti ve kavmim, malları ve evlatlarının hüsranını artırmasından başka bir şeye yaramayan bir insana tabi oldular. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "(Bana karşı) Çok büyük tuzaklar, hileler hazırladılar. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Kendi aralarında "İlahlarınızı bırakmayın, vedd’i, suva’yı, yegus’u yeuk’u ve nesr’i terk etmeyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Pek çok kişiyi saptırdılar. Bu davranışları ancak zulmedenlerin sapkınlıklarını artırmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bunlar, hataları dolayısıyla suda boğuldular, sonra ateşe sokuldular. O zaman da Allah’ın dışında hiç bir yardımcı bulamadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Nuh "Rabbim! İnkâr edenlerin yeryüzünde yurt edinmelerini engelle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Eğer sen onları kendi hallerine bırakırsan, kullarını saptırırlar ve bu sapmış insanlardan da günahkâr inkârcı nesiller yetişir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Rabbim! Beni ve evime inanmış olarak gelen inanmış erkekleri ve inanmış kadınları bağışla. Senin inananları bağışlaman, zulmedenlerin yalnızca yok oluşlarını artırır" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster