1. Soran birisi (inkârcılar için) oluşacak azabı sordu Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Gerçekleri inkâr edenler için meydana gelecek o azaba mani olacak hiçbir kimse yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Çünkü o azap, yüce makamlar sahibi Allah dan dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Melekler ve Ruh (vahiy meleği Cibril) miktarı elli bin yıl kadar olan bir günde, O’nun makamına çıkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Güzel bir sabırla sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İnkâr edenler o azabın başlarına gelmesini çok uzak görüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hâlbuki biz ise, onu çok yakın görüyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O azap (kıyamet) günü, gök erimiş maden gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Dağlar ise (havada gezen) pamuk çuvalları gibi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dost, başka bir dostun halini sormaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Azap onlara gösterildiğinde günaha batmış olanlar, o gün azaptan kurtulmak için, isterler ki oğullarını feda etsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Eşini, kardeşini. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kendisini koruyup besleyen ailesini. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yeryüzünde olan herkesi feda etmek ister. Sonrasında yeter ki o kurtulsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır, o tutuşmuş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Deriyi yakıp kavuran bir ateş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Doğrulara arkasını dönen ve yüz çevirip uzaklaşanı… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (Mal) Toplayıp sonra onu biriktireni kendisine çağırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Şüphesiz ki İnsan sabırsız, doyumsuz yaratılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kendisine bir kötülük dokunduğunda, basar yaygarayı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bir iyilik dokunduğunda ise, o iyiliği başkalarıyla paylaşmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ancak namaz kılanlar böyle değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onlar namazlarını kesintisiz kılarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Mallarında belli bir miktar fakirlerin hakkı olduğunu bilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. İsteyen ihtiyaç sahiplerine ve maldan mahrum bırakılmış fakirlere verirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onlar hesap gününü doğrulayıp kabul ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ayrıca onlar Rablerinin azabından da korku içerisindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Rabbinin azabından kimse güvende değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onlar ırz ve namuslarını korurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ancak eşleri ve câriyeleri hariç. Doğrusu bunlar kınanamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Kimde bu meşru yolların dışına çıkmak isterse, o kimse haddi aşmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. O namaz kılanlar emanetleri ve ahitlerini yerine getirmeye özen gösterirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Şahitlik yaptıklarında da doğru şahitliği yerine getirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Onlar ki, namaz kılmanın sorumluluğunu yerine getirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Onlar cennetin içinde kendilerine ikramlarda bulunulanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnkâr edenlere ne oluyor ki, senin önünde korku içinde… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sağa sola koşturup duruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onlardan her biri, nimet cennetlerine girmeyi mi umuyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Hayır biz onları bildikleri şeylerden yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Hayır! Doğuların da Rabbi, batıların da Rabbine yemin olsun ki, bizim onları yaratmaya gücümüz yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Hatta onlardan daha hayırlılarını yaratıp, onların yerine, yeniden yarattıklarımızı değiştirmeye de gücümüz yeter. Bunu yapmamıza da hiçbir kimse engel olamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Bırak onları. Onlara vaat edilen hesaplaşma gününe kavuşuncaya kadar, oyalanıp, oyun oynasınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O kıyamet günü onlar mezarlardan çok acele bir şekilde, sanki belirlenmiş bir hedefe koşturuyorlarmış gibi çıkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Gözleri korku ve çaresizlik içerisinde, zillet üzerlerine çökmüş bir durumda. İşte bu onlara vaat edilen hesap günüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster