1. Gerçekleşecek olan. … Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Gerçekleşecek olan nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bilir misin? O gerçekleşecek olanı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Semud ve Ad toplulukları, başlarına gelecek olan kıyameti yalanladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Semud’a gelince, onlar azgınlıkları sebebiyle helak edildiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ad toplumu ise, her şeyi silip süpüren dondurucu bir fırtına ile yok edildiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O fırtına onların üzerine yedi gece, sekiz gündüz devamlı, kesintisiz olarak estirildi. Sonra Ad toplumunun, boş hurma kütükleri gibi yerlere yıkıldıklarını görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Bak bakalım! Onlardan geriye ne kalmış, görebilecek misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne gelmiş şehirlerin halkları hatalarla gelmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Rablerinin elçisine isyan etmişler ve Rableri onları kıskıvrak yakalamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Su taşıp her tarafı kapladığında, biz sizi gemilerle taşımıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bu olayı sizin için alınacak bir öğüt ve işiten bir kulak için sağlıklı (doğru haber) yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sura tek bir üfürülüşle üfürüldüğü (kıyametin başlama işareti verildiği) zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yeryüzü ve dağlar taşınır, sonra tek bir sarsıntı ile her şey alt üst olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. O gün, bu olacak olanlar meydana gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gök parça parça olur, çünkü o gün gök dayanamayacak kadar zayıftır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Melekler gökyüzünün her tarafında, Rablerinin verdiği emirleri uygularlar ve onların üzerinde (emirleri uygulayan) sekiz (melek) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O gün huzura getirildiğinizde, sizden hiçbir şey (yaptıklarınızdan) gizli kalmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kitabı sağ tarafından verilenler "Gelin sizde benim kitabımı (kurtuluş belgemi) okuyun. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Çünkü ben, gerçekten hesabıma kavuşacağımı biliyordum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Artık o, razı olacağı bir yaşam içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yüce ağaçların olduğu cennetler içinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Aşağıya sarkmış meyve ağaçları içinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Dünyada iken yapmış olduklarınızın karşılığında sınırsız olarak yiyin için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kitabı sol tarafından verilenlere gelince, onlarda "Keşke kitabım bana verilmeseydi. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Keşke o hüküm verilmeseydi. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Mallarım bana hiçbir fayda sağlamadı. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (2829) "Malım (servetim) bana hiçbir yarar sağlamadı. Saltanatım (güç ve kudretim) yok olup gitti." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onu yakalayın ve bağlayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sonra cehennem ateşine atın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Sonra uzunluğu yetmiş zira olan zincirlere bağlı olarak ateşe sürükleyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Kesinlikle o büyük olan Allah’a inanmıyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Fakirlere yedirmeyi teşvik etmiyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. O suçlu için, bugün hiçbir koruyucu ve dost yok. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Pisliklerden başka da yiyecekleri yok. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O pislikleri ancak suçlular yer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Gördüklerinize Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ve görmediklerinize yemin olsun ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. O (Kur’an) çok değerli bir elçinin sözüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O (Kur’an) bir şairin sözü değildir. Ne kadar az inanıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Aynı zamanda bir kâhinin sözü de değildir. Ne kadar az düşünüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Eğer (o elçi) bizim adımıza birtakım sözleri söylemiş olsaydı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Onu güçlü bir şekilde yakalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sonra onun, şah damarını koparırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Sizden hiçbir kimse de buna engel olamazdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ancak o (Kur’an) Allah dan korunanlar için bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Bizde, sizin içinizden kimler onu yalanlayacak, bilelim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Aynı zamanda o (Kur’an) inkâr edenler içinde kaybedişlerinin belgesidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. O (Kur’an) kesin bir gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Artık Büyük Ulu Rabbinin ismini bütün eksikliklerden arındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster