1. De ki: "Bana vahyolundu ki; cinlerden (görmediğiniz varlıklardan) bir topluluk dinlediler ve sonra: ‘Doğrusu, bizi hayrete düşüren bir Kur’an işittik’ dediler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. "o, doğruya iletiyor, biz de ona iman ettik. Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Muhakkak ki, Rabbimizin şanı çok yücedir. O, eş ve çocuk edinmemiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Meğerse bizim sefih (İblis), Allah hakkında saçma sapan şeyler söylüyormuş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. "Biz tanıdığımız (ins) ve tanımadığımız yabancı (cinlerin) kimselerin Allah adına, kesinlikle yalan söylemeyeceklerini zannediyorduk. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Gerçek şu ki; insanlardan birtakım adamlar, cinlerden (görmedikleri varlıklardan) birtakım adamlara, sığınır gibi yapıyorlar da onların kibir ve azgınlıkları artıyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar da, sizin sandığınız gibi; Allah’ın hiç kimseyi diriltmeyeceğini sanmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Doğrusu biz göğe dokunmak istedik de onu sert bekçilerle ve alevlerle dolu bulduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Oysa, biz onun dinlemeye mahsus yerlerinde otururduk. Ancak, şimdi kim dinleyecek olsa, kendisini gözetleyip izleyen bir alev bulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Doğrusu biz bilmiyoruz; bununla yeryüzündeki kimselere bir şer mi istenildi, yoksa; Rableri kendileri için doğruya ulaştıran bir hayır mı diledi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Şüphesiz bizden salihler de var, bundan aşağı olanlar da var. Biz çeşit çeşit tarikatlara/yollara ayrılmışız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Doğrusu biz, yeryüzünde Allah’ı âciz bırakamayacağımızı anladık. Ve kaçsak da O’ndan asla kurtulamayacağımızı anladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Hidayeti işitince O’na iman ettik. Kim Rabbine iman ederse, (hak ettiği konuda) eksik verilmesinden ve zillete düşmekten korkmaz artık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Doğrusu bizler; bizden teslim olanlar da var, sapıtıp zulmedenler de var. Kim teslim olursa işte onlar, doğru yolu araştırarak (Allah’a) yönelmiş olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sapıtıp zulmedenlere gelince, onlar cehenneme odun oldular." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. "eğer onlar, doğru yol üzerinde şaşmadan gidecek olurlarsa, elbette onlara bol su/rızık vereceğiz". Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ki onlara, bununla yaptıklarının karşılığını veriyoruz! Kim Rabbinin hatırlatmasından yüz çevirirse, onu gittikçe artan çetin bir azaba uğratır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Şüphesiz mescitler Allah içindir. O halde, Allah ile birlikte başka birisine yalvarmayın/dua etmeyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah’ın kulu O’na ibadet/dua etmek için ne zaman kalksa; neredeyse hep birlikte etrafını sararak üzerine çullanacaklardı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. De ki: "Ben ancak Rabbime dua ederim. Hiç kimseyi O’na şirk koşmam." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. De ki: "Doğrusu ben size bir zarar ve bir fayda verme gücüne sahip değilim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. De ki: "(Eğer ben hak yoldan saparsam) hiç kimse beni Allah’(ın azabın)dan kurtaramaz ve O’ndan başka bir sığınak da asla bulamam." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (benim görevim) Allah’tan gelen vahyi (Kur’an’ı) ve O’nun mesajlarını (sizlere) iletmektir/ulaştırmaktır". Kim Allah’a ve elçisine isyan ederse ona muhakkak ki, içinde sonsuz olarak kalacakları cehennem ateşi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sonunda vadolundukları şeyi gördükleri zaman, yardımcısı en zayıf ve sayıca en az olanın kim olduğunu yakında bilecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. De ki: "Size vadolunan şey (kıyamet) yakın mıdır? Yoksa Rabbim onu uzun süreli mi kılmıştır? Ben bilemem!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O gaybı bilendir, hiç kimseye gaybını açıklamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ancak seçtiği elçiden razı olması müstesna! Çünkü O (Allah), onların/elçilerin önünü ve arkasını gözetlemek için gözcüler gönderir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ki böylece onların; Rablerinin mesajlarını iletmiş olduklarını açığa çıkarsın. O, onların yaptıklarını kuşatmış ve herşeyi inceden inceye hesaplamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster