1. (12) (Ey Resulüm!) De ki: "Cinlerden bir topluluğun (Kur’an’ı) dinleyip şöyle dedikleri bana vahyedildi: ‘Şüphesiz biz doğru yola ileten hayranlık verici bir Kur’an dinledik de ona inandık. Artık, Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.’" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. "Doğruya götürüyor. Bu yüzden ona iman ettik. Bundan böyle Rabbimize hiçbir kimseyi şirk koşmayacağız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. "Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir. O, ne bir eş edinmiştir, ne de evlat." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. "Doğrusu bizim beyinsizimiz Allah’a karşı asılsız şeyler söylüyormuş." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. "Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah’a karşı asla yalan söylemeyeceklerini düşünmüştük." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "Bir gerçek de şu ki: İnsanlardan bazı kimseler cinlerden bazı kimselere sığınırlardı da onların azgınlıklarını artırırlardı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "Ve onlar, sizin de düşündüğünüz gibi Allah’ın hiç kimseyi kesin olarak diriltmeyeceğini düşünmüşlerdi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Doğrusu biz göğü yokladık; fakat onu güçlü koruyucular ve alevli ateşlerle kaplı bulduk." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Oysa gerçekte biz, dinlemek için onun oturma yerlerinde otururduk. Ama şimdi kim dinleyecek olsa, gözetleyen alevli bir ateş bulur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. "Doğrusu bilmiyoruz; yeryüzünde olanlara bir kötülük mü istendi, yoksa Rableri kendileri için onlarla bir hayır mı diledi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. "Gerçek şu ki, bizden salih olanlar vardı, başkaları da. Biz türlü türlü yollarda olmuştuk." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Şimdi düşünüyoruz ki, Allah’ı yeryüzünde asla aciz bırakamayacağız, kaçmak suretiyle de O’nu hiç bir şekilde aciz bırakamayacağız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. "Gerçekten biz hidayeti işittiğimizde ona iman ettik. Artık kim Rabbine iman ederse o, eksiltilmesinden de kendisine zulmedilmesinden de korkmaz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Ve elbette bizden müslüman da vardır, zulmedenler de. Müslümanlar, onlar doğruyu arayanlardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. "Zulmedenler de cehenneme odun olmuşlardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Eğer o yol üzere dosdoğru gitselerdi elbette onlara bol bol su içirirdik, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onları bu konuda deneyelim diye... Kim Rabbinin öğütünden yüz çevirirse onu zorlu bir azaba sokar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Şüphesiz mescidler Allah’a aittir. Öyleyse Allah ile beraber kimseye dua etmeyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Şu da bir gerçek ki, Allah’ın kulu O’na ibadet etmek için kalktığı zaman neredeyse ona karşı birleşeceklerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. De ki: "Ben ancak Rabbime dua ederim. Hiç kimseyi O’na şirk koşmam." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. De ki: "Şüphesiz ben, size ne bir zarar ne de bir iyilik imkanına sahip değilim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. De ki: "Gerçek şu ki beni Allah’tan hiç kimse asla kurtaramaz ve O’nun dışında asla bir sığınak da bulamam." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. "Allah’tan bir tebliğ ve O’nun mesajları hariç... Kim Allah’a ve Rasul’üne isyan ederse; hiç şüphesiz onun için cehennem ateşi vardır, orada ebediyyen kalacaklardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Nihayet tehdit olundukları şeyi gördükleri zaman, kimin yardımcılarının daha zayıf ve sayıca daha az olduğunu bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. De ki: "Tehdit olunduğunuz şey yakın mıdır, yoksa Rabbim ona uzun bir zaman mı tayin etmiştir, bilmiyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O, gaybı bilendir. Gaybını kimseye açmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Rasulleri içinde razı olduğu müstesna. Çünkü O, bunun önüne ve arkasına izleyiciler dizer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Öyle ki onların, Rablerinden gelen risaleti tebliğ ettiklerini bilsin. O, onların yanında olan herşeyi kuşatmıştır ve herşeyi sayı olarak da tesbit etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster