1. Şüphesiz biz Nuh’u kavmine: "Kendilerine can yakıcı bir azab gelmeden evvel kavmini uyar!" diye gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Dedi ki: "Ey kavmim, şüphesiz ben size apaçık bir uyarıcıyım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. "Allah’a ibadet edin, O’ndan sakının ve bana itaat edin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. "Ta ki günahlarınızdan bir kısmını sizin için bağışlasın ve sizi belirlenmiş bir süreye kadar ertelesin. Elbette Allah’ın belirlediği süre geldiği zaman ertelenmez. Keşke bilseydiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Dedi ki: "Rabbim! Kavmimi gece ve gündüz davet ettim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "Fakat benim davetim kaçıştan başka bir şeylerini artırmadı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "Doğrusu onları bağışlaman için her davet edişimde, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, örtülerini başlarına çektiler; ısrar ettiler, küstahlık edip direttiler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Sonra ben gerçekten onları açıktan açığa davet ettim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Sonra gerçekten ben onlara hem açık açık ilan ettim hem de kendilerine gizli gizli söyledim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. "Arkasından: ‘Rabbinizden mağfiret isteyin; çünkü O, gerçekten çok bağışlayandır.’ dedim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. "Böylece, göğü üzerinize cömertçe indirir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Mallarla, oğullarla size yardım eder, size bağlarbahçeler verir ve sizin için nehirler var eder." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. "Size ne oluyor ki Allah’ın azametinden hiç korkmuyorsunuz!?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Halbuki O sizi çeşitli merhalelerden yaratmıştır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. "Görmez misiniz Allah’ın, yedi göğü nasıl uyum içerisinde yarattığını!?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. "Ve ayı bunlar içinde bir nur kılmış, güneşi de bir kandil yapmıştır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "Ve Allah sizi yerden bir bitki gibi bitirmiştir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. "Sonra sizi oraya iade edecek ve sizi yeni bir çıkışla çıkaracaktır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "Şüphesiz Allah yeri sizin için bir yaygı kılmıştır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Ki ondan geniş yollar edinesiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Nuh dedi ki: "Rabbim, gerçekten onlar bana isyan ettiler; mal ve çocukları kendisine pişmanlıktan başka bir şeyi artırmayan kimseye uydular." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Ve büyük tuzaklar kurdular." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. "Ve dediler ki: ‘İlahlarınızı sakın bırakmayın; bırakmayın ne Vedd’i, ne Suva’ı, ne Yeğus’u, ne Yeuk’u, ne de Nesr’i." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Şüphesiz ki onlar birçok kimseyi saptırdılar. O zalimlere sapıklıktan başkasını artırma!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bunlar, suçları dolayısıyla suda boğuldular, sonra ateşe sokuldular. O zaman da Allah’ın dışında bir yardımcı bulamadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Nuh dedi ki: "Rabbim, yeryüzünde kâfirlerden dönüpdolaşan bırakma!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Çünkü onları bırakırsan kullarını saptırırlar ve kötü kimseden, aşırı giden kafirden başka evlat doğurmazlar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Rabbim, beni, annemi, babamı, mü’min olarak evime gireni, iman eden erkekleri ve kadınları bağışla! Zalimlere de helakten başka şey artırma!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster