1. Soracak olan sorsun gerçekleşecek azabı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kâfirler için; onu önleyebilecek yoktur, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Üstün ve yüce dereceler sahibi Allah’dandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Melekler ve Ruh, ona miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Güzel bir sabırla sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Gerçekten onlar, bunu uzak görüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Biz ise onu pek yakın görüyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün gök, erimiş maden gibi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Dağlar da yün gibi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve hiç bir dost, dostunu sormaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar birbirlerine gösterilirler. Her suçlu o günün azabına karşılık fidye vermek ister; oğullarını, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Eşini, kardeşini, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kendisini barındıran aşiretini, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve yeryüzünde bulunanların tümünü... Hani kendini de kurtarabilse ya! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır, hayır; doğrusu o alevli bir ateştir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Deriyi soyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yüz çevirip arkasını döneni çağırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Toplar ve yığar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gerçekten insan hırslı yaratılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kendisine bir şer dokunduğu zaman feryad eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kendisine bir hayır dokunduğu zaman da cimrilik eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Namaz kılanlar müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ki onlar, namazlarında devamlıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve mallarında bilinen bir hak vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Dilenen ve yoksul için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Din gününü de tasdik etmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve onlar Rablerinin azabından korkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Şüphesiz Rablerinin azabından emin olunamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onlar ki ırzlarını korurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ancak kendi eşleri ya da sağ ellerinin malik olduğu başka; çünkü onlar kınanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ama kim bundan ötesini isterse; işte bunlar sınırı aşanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlar ki emanetlerine ve sözleşmelerine uyarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlar ki şahitliklerini yerine getirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Onlar ki namazlarını korurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İşte bunlar cennetlerde ağırlanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Küfürde ısrar eden bu kimselere ne oluyor ki sana doğru koşuşuyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sağdan ve soldan bölük bölük. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onlardan her biri Naim cennetine alınmayı mı ümid ediyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Hayır, hayır; doğrusu biz onları bildikleri şeyden yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Hayır; doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, biz gerçekten güç yetiririz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onları kendilerinden hayırlısı ile değiştirmeye. Ve kimse önümüze geçemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Şu halde kendilerine vadedilen günlerine kavuşuncaya kadar onları bırak; dalıp oyalansınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Kabirlerden koşarcasına çıkacakları gün, sanki onlar dikili bir şeye yönelmiş gibidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Gözleri düşük, yüzlerini de bir zillet kaplamıştır. İşte bu kendilerine vaadedilmiş olan gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster