1. Gerçekleşecek olan. … Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Nedir o gerçekleşecek olan; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gerçekleşecek olanın ne olduğunu bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Semud ve Âd, kalpleri dehşetle ürperteni yalanladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bu nedenle Semud, korkunç bir sesle helak edildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Âd’a gelince; onlar da uğultulu ve azgın bir fırtına ile yok edildiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onu yedi gece ve sekiz gün, ara vermeden üzerlerine musallat etti. Öyle ki, o kavmin orada içi kof hurma kütükleriymiş gibi çarpılıp yere yıkıldığını görürdün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şimdi onlardan hiç arta kalan görüyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Firavun, ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler o suçla geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Böylece Rablerinin elçisine isyan ettiler. Bu yüzden onları, gittikçe artan bir yakalayışla yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gerçek şu ki su kabarınca, sizleri gemide biz taşıdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onu size bir uyarı kılalım ve anlayışlı kulak da onu anlasın diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Artık Sur’a tek bir üfürüşle üfürüldüğünde; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yer ve dağlar yüklenip bir darbeyle tokuşturulduğunda; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İşte o günde olan olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gök yarılacak, o gün o güçsüz düşecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Melekler ise onun çevresindedir. O gün, Rabbinin Arş’ını, o gün onlardan sekiz tanesi başlarının üzerinde taşıyacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O gün hiç bir şeyiniz gizli kalmaksızın arz olunursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Artık kitabı sağeline verilen kişi der ki: "Alın, kitabımı okuyun." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Çünkü ben, hesabıma kavuşacağımı kesin olarak biliyordum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Artık o, hoşnut bir yaşayış içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yüksek bir cennette, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Meyveleri sarkmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Geçmiş günlerde peşin yaptıklarınıza karşılık afiyetle yeyin, için." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kitabı sol eline verilen ise der ki: "Keşke kitabım bana verilmeseydi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Keşke hesabımı bilmeseydim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Keşke bu son olsaydı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Malım bana hiç bir fayda sağlayamadı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Kudretim yok olup gitti." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. "Yakalayın onu, hemen bağlayın onu." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Sonra onu çılgın alevlerin içine atın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Daha sonra uzunluğu yetmiş arşın olan bir zincire vurun onu." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "Çünkü o, yüce Allah’a iman etmezdi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. "Yoksulu da doyurmaya teşvik etmezdi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Artık, bugün burada onun hiçbir dostu yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Pislikten başka bir yemek yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onu da suçlulardan başkası yemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Hayır; yemin ederim gördüğünüz şeylere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ve görmediğiniz şeylere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Evet... O kesinlikle şerefli bir Rasul’ün sözüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O, bir şairin sözü değildir. Ne kadar az inanıyorsunuz?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Bir kahin sözü de değildir. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O (Kur’an) âlemlerin Rabbinden indirilmedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Eğer bize bazı sözler isnad etseydi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Muhakkak onu sağdan yakalardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sonra can damarını elbette koparırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Sizden hiçbir kimse bunu ona yapmamıza engel olamazdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Doğrusu o, muttakiler için bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Biz, sizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Gerçekten o, kâfirler için bir pişmanlıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ve şüphesiz o, kesin bir gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. O halde büyük Rabbinin ismini tesbih et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster