1. Nun. Kaleme ve yazdıklarına andolsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sen, Rabbinin nimeti sayesinde cinlenmiş değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gerçekten senin için kesintisiz bir mükâfaat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve şüphesiz sen, çok büyük bir ahlak üzerindesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yakında göreceksin, ve görecekler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hanginizin fitneye tutulduğunu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Elbette Rabbin, kimin kendi yolundan saptığını en iyi bilendir O; ve kimin hidayete erdiğini de en iyi bilendir O. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Artık yalanlayanlara boyun eğme! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İsterler ki; onlara yaltaklık edesin de onlar da sana yaltaklık etsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sakın boyun eğme; çokça yemin eden hiçbir alçağa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ayıplayıp duran, laf getirip götürene, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Durmadan hayra engel olan, haddi aşan, çok günahkâra, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kabaya, üstelik soysuza, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Mal ve çocukları var diye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kendisine ayetlerimiz okunduğu zaman: "Öncekilerin masallarıdır." der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yakında burnuna damga vuracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Gerçek şu ki biz bahçe sahiplerini sınadığımız gibi, bunları da sınadık. Hani sabah vakti onu mutlaka devşireceklerine dair yemin etmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hiç bir kayıt koymuyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Fakat onlar uyurlarken, Rabbin tarafından kuşatan onu kuşatıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sonunda devşirilmiş gibi oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Nihayet sabahleyin birbirlerine seslendiler: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Eğer devşirecekseniz tarlanıza erken gidin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Derken, fısıldaşarak gittiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Bugün sakın oraya hiçbir yoksul girip de karşımıza çıkmasın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Güçleri yetebilirmiş gibi erkenden çıktılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Fakat onu görünce: "Kesinlikle biz şaşırmışız." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Hayır, biz tamamen mahrumuz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Mutedil olanları dedi ki: "Ben size dememiş miydim? Tesbih etmeniz gerekmez miydi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Dediler ki: "Rabbimiz seni tesbih ederiz. Gerçekten bizler zalimlermişiz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ardından birbirlerini kınamaya başladılar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Dediler ki: "Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz azgınmışız;" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Belki Rabbimiz, onun yerine daha hayırlısını verir; şüphesiz biz, yalnızca Rabbimize rağbet eden kimseleriz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İşte azab böyledir. Ahiret azabı ise, muhakkak çok daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Doğrusu, muttakiler için Rableri katında Naim cennetleri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Biz müslümanları o günahkarlar gibi kılar mıyız hiç? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yoksa ders aldığınız bir kitap mı var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Beğenip seçtiğiniz her şey mutlaka sizindir diye? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa üzerimizde: "Ne hükmederseniz muhakkak sizindir." diye kıyamet gününe kadar sürecek yeminleriniz mi vardır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Sor onlara: "Hangisi bunu yüklenecek?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa onların ortakları mı var? Şu halde eğer doğru sözlü kimselerse ortaklarını getirsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Baldırın açılacağı o günde onlar secde etmeye davet edilecekler de, buna güç yetiremeyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Gözleri önlerine eğilmiş, kendilerini bir zillet kaplamış olarak. Oysa onlar sapasağlam iken secdeye davet edilmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Artık beni ve bu sözü yalanlayanları baş başa bırak. Biz onları bilmeyecekleri bir yerden derece derece azaba yaklaştıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ben onlara süre tanıyorum. Düzenim elbette sapasağlamdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Yoksa onlardan bir ücret mi istiyorsun ki onlar, haksız bir borçtan dolayı ağır bir yük altında kalmış olsunlar!? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Yoksa gayb onların yanındadır da onlar mı yazıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Şimdi Rabbinin hükmüne sabret ve balığın arkadaşı gibi olma! Hani o gamla dolu olarak çağrıda bulunmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Eğer ona Rabbinden bir nimet ulaşmasaydı, mutlaka yerilmiş bir halde çıplak bir yere atılmış olacaktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Fakat Rabbi onu seçti ve onu salih olanlardan kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Gerçek şu ki, küfürlerinde ısrar edenler, Zikri duyduklarında seni neredeyse gözleriyle devireceklerdi. Bir de: "O, gerçekten bir delidir." diyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. (Hâlbuki elçinin) Okuduğu (Kur’an), bütün zamanlar için (kıyamet gününe kadar) bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster