1. Bütün mülk elinde bulunanın şanı ne yücedir! Şüphesiz O her şeye kadirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O ki, hanginizin daha güzel amelde bulunacağını denemek üzere ölümü ve hayatı yarattı. Şüphesiz O, Azîz’dir, Ğafûr’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O ki, uyum içinde yedi gök yarattı. Rahman’ın yaratmasında hiç bir düzensizlik göremezsin. Haydi gözü çevir de bak. Bir çatlak görecek misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sonra gözü tekrar tekrar çevir ve bak. Göz, umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Andolsun biz yakın göğü lambalarla donattık ve bunları, şeytanlar için taşlamayerleri kıldık. Ayrıca, onlar için çılgınca yanan ateşin azabını hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Rablerine karşı küfürlerinde ısrar edenler için cehennem azabı vardır. O ne kötü bir dönüş yeridir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İçine atıldıkları zaman, kaynarken korkunç homurtusunu işitirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Öfkeden neredeyse çatlayacak gibi olur. İçine her bir grup atıldığında, bekçileri onlara: "Size bir uyarıcı gelmedi mi?" diye sorar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlar: "Evet gerçekten bize bir uyarıcı geldi. Fakat biz yalanladık ve: ‘Allah hiç bir şey indirmemiştir. Başka değil, siz sadece büyük bir sapıklık içindesiniz.’ dedik." diye cevap verirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yine derler ki: "Eğer biz dinlemiş olsaydık ya da akletmiş olsaydık, Saîr halkından olmayacaktık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Böylece kendi günahlarını itiraf ederler. Saîr halkına yazıklar olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Gerçek şu ki, Rablerinden gıyaben titreyerekkorkanlar, onlar için bir mağfiret ve büyük bir ecir vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sözünüzü ister gizleyin, ister açıklayın. Şüphesiz O, sinelerdekini en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yaratan bilmez mi hiç? Şüphesiz O, Latîf’dir, Habîr’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. O, yeri size itaatkar kılandır. O halde omuzlarında yürüyün ve O’nun rızkından yeyin. Sonunda dönüş O’nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gökte olanın sizi yere geçirmeyeceğinden emin misiniz? O zaman, o birden çalkalanır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yoksa gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir rüzgâr göndermesinden emin misiniz? O takdirde benim uyarmam nasılmış bileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. And olsun ki, bunlardan oncekiler de yalanlamislardi. Beni inkar etmek nasilmis? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onlar, üstlerinde sıra sıra dizilip kanat çırpan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman’dan başkası tutmuyor. Muhakkak ki O, her şeyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kim bu Rahman’a karşı size yardım edecek? Şu sizin ordunuz mu? Başka değil kâfirler sadece bir aldanış içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Eğer O, rızkını kesiverse size rızık verebilecek kimmiş? Hayır; bir azgınlık ve nefret içinde inatla direniyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Şu halde yüzüstü sürünerek yürüyen mi daha çok hidayete erer, yoksa dosdoğru yolda dümdüz yürüyen mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. De ki: "Sizi yaratan, size işitme, gözler ve kalpler veren O’dur. Ne kadar da az şükredersiniz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. De ki: "O, sizi yeryüzünde yayandır. Yalnız O’nun huzuruna toplanacaksınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Derler ki: "Eğer doğru söylüyorsanız şu vaad ne zamanmış?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. De ki: "Bilgi ancak Allah’ın katındadır. Ben, sadece apaçık bir uyarıcıyım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Nihayet onu yakında gördüklerinde, o küfürlerinde ısrar edenlerin yüzleri kötüleşecek. Ve: "İşte bu, sizin öne sürüp durduğunuz şeydir." denilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. De ki: "Ne dersiniz! Allah beni ve benimle beraber olanları helak edecek olsa veya bize merhamet etse, bu durumda kâfirleri can yakıcı azaptan acaba kim kurtarabilecektir?!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. De ki: "O, Rahman’dır, biz O’na iman ettik ve O’na tevekkül ettik. Artık siz kimin açık bir sapıklık içinde olduğunu yakında bileceksiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. De ki: "Ne dersiniz! Suyunuz yerin dibine geçiriliverse kim size bir kaynak su getirebilir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster