1. Ey nebi! Eşlerinin hoşnutluğunu isteyerek, Allah’ın sana helal kıldıklarını niçin haram kılıyorsun? Şüphesiz Allah Ğafûr’dur, Rahîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Allah size yeminlerinizi çözme yolunu göstermiştir. Allah sizin mevlanızdır. Muhakkak ki O, Alîm’dir, Hakîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Hani nebi eşlerinden bazılarına gizli bir söz söylemişti de derken eşi bunu haber verip Allah da bunu ona açıklayınca o da o sözün bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. O, bunu eşine haber verince: "Bunu sana kim haber verdi?" dedi. O: "Alîm ve Habir olan bana haber verdi." dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Eğer ikiniz de Allah’a tevbe ederseniz; çünkü kalpleriniz eğrilik gösterdi. Yok eğer ona karşı birbirinize destekçi olmaya kalkışırsanız, muhakkak ki Allah O, onun mevlasıdır. Cibril ve salih mü’minler de. Bunların arkasından melekler de onun yardımcısıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Eğer o sizi boşarsa, Rabbinin ona yerinize Allah’a teslim olan, iman eden, gönülden itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, seyahat eden dullar ve bakireler olmak üzere sizden daha hayırlı eşler vermesi umulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailelerinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan o ateşten koruyun ki, onun üzerinde iriyarı, sert tabiatlı melekler vardır. Kendilerine verdiği emirlerde Allah’a asla isyan etmezler. Emredildiklerini yerine getirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ey küfürlerinde bilinçli olarak ısrar edenler! Bugün özür beyan etmeyin. Size ancak yaptıklarınızın karşılığı verilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ey iman edenler! Allah’a, samimi bir tevbe ile tevbe edin. Olabilir ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter, sizi altından nehirler akan cennetlere sokar. O gün Allah, rasulü ve onunla birlikte iman edenleri mahcup etmeyecek. Nurları, önlerinde ve sağ yanlarında koşarparıldar. Derler ki: "Rabbimiz bize nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz sen her şeye kadirsin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey nebi! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et ve onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O, ne kötü bir dönüş yeridir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Allah küfürlerinde bilinçli olarak ısrar edenlere Nuh’un karısı ile Lut’un karısını misal olarak gösterdi. Bunların ikisi de kullarımızdan iki salih kulun altında idiler. Ancak onlara ihanet ettiler. Bundan dolayı, kendilerine Allah’tan gelen hiç bir şeyle yarar sağlamadılar. İkisine de: "Ateşe girenlerle beraber siz de girin!" denilecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah iman edenlere de Firavun’un karısını misal verdi. Hani demişti ki: "Rabbim bana kendi katında, cennette bir ev yap; Firavun’dan ve yaptıklarından beni kurtar ve beni o zalimler topluluğundan da kurtar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve namusunu sapasağlam koruyan İmran kızı Meryem’i de. Biz ona ruhumuzdan üfledik. O da Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. O, gönülden bağlı olanlardandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster