1. (1-2) (Ey Resulüm!) De ki: “Cinlerden bir topluluğun (Kur`an`ı) dinleyip şöyle dedikleri bana vahyedildi: ‘Şüphesiz biz doğru yola ileten hayranlık verici bir Kur`an dinledik de ona inandık. Artık, Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.`” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) (Ey Resulüm!) De ki: “Cinlerden bir topluluğun (Kur`an`ı) dinleyip şöyle dedikleri bana vahyedildi: ‘Şüphesiz biz doğru yola ileten hayranlık verici bir Kur`an dinledik de ona inandık. Artık, Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.`” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. “Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. “Meğer aramızdaki aptallar Allah hakkında asılsız sözler söylüyorlarmış.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. “Doğrusu biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. “Bir de şu gerçek var: İnsanlardan bir takım kimseler, cinlerden bazılarına sığınırlardı da, cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. “Gerçekten onlar da, sizin sandığınız gibi, Allah`ın hiç kimseyi öldükten sonra tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. “Doğrusu biz (cinler topluluğu, meleklerin sözünü dinlemek için) semayı yokladık. Fakat onu çetin bekçilerle ve yakıcı ışınlarla dolu bulduk.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. “Oysa biz (Peygamberin gönderilmesinden önce) haber dinlemek için göğün bazı yerlerine otururduk. Ama şimdi kim dinlemeye kalkışırsa, derhal kendini gözetleyip izleyen bir alevle karşılaşıyor.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. “Bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü istendi, yoksa Rableri onlar hakkında iyilik mi diledi.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. “Aramızda iyiler de var, bu düzeye erişememiş olanlar da var. Biz farklı yollara ayrılmışız.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. “Biz (Kur`an`ı dinleyince) anladık ki yeryüzünde (kalsak da) Allah ile baş edemeyeceğiz, (göğe) kaçmakla da O`nu asla aciz bırakamayacağız.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. “Hiç şüphesiz biz, o yol gösterici (Kur`an`ı) işitince, ona inandık. Artık kim Rabbine inanırsa, o ne (mükâfatının) eksileceğinden korkar ve ne de haksızlığa uğrayacağından.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. “Kuşkusuz içimizde Müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da. Kim Müslüman olursa, işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. “Hak yoldan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olmuşlardır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Eğer insanlar ve cinler, İslâm ve iman yolunda hep dosdoğru gitselerdi. Elbette biz onların hepsine bolca su (bereket ve rızık) verirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Bu nimetimiz onları imtihan etmek içindir. Kim Rabbini hatırlamaktan yüz çevirirse Allah onu gitgide artan çetin bir azaba sokar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Şüphe yok ki mescitler, (yalnızca) Allah`a aittir. Öyleyse, Allah ile beraber başka hiçbir şeye kulluk etmeyin (dua etmeyin, yalvarmayın)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah`ın kulu (Muhammed), kalkıp O`na dua ve ibadet ederken, nerde ise cinler (Kur`an`ı dinleyelim diye peygamberin) etrafında üst üste yığılıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. De ki: “Şüphesiz ben ancak Rabbime ibadet ederim ve O`na hiç kimseyi ortak koşmam.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. De ki: “Şüphesiz ben, size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. De ki: “(Eğer ben hak yoldan saparsam) hiç kimse beni Allah`(ın azabın)dan kurtaramaz ve O`ndan başka bir sığınak da asla bulamam.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. “(Benim görevim,) yalnızca Allah`tan olanı ve O`nun gönderdiklerini tebliğ etmektir. Kim Allah`a ve O`nun elçisine karşı gelirse, bilsin ki ona, içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlar kendilerine yönelik tehditlerin somut olarak gerçekleştiğini (kıyameti/azabı) gördüklerinde hangi tarafın destek bakımından zayıf ve sayıca az olduğunu anlayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. De ki: “Bilmiyorum, size vadedilen (kıyamet ve azap) yakın mı, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koymuştur?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Yaratılmışların kavrayış sınırlarının ötesindekini sadece O bilir. Erişilmez derinlikteki sırlarını hiç kimseye açmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Bu sırları sadece seçtiği peygamberine açar. Çünkü Allah, peygamberin önünden ve arkasından muhafız melekler tayin eder (de onu korurlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Böylece onların, tebliğ ettikleri şeyin (yalnızca) Rablerinin mesajları olduğunu açıkça gösterir. (Allah,) onların her hâlini kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster