1. Doğrusu biz Nuh`u, “Kendilerine can yakıcı bir azap gelmezden önce milletini uyarsın” diye kavmine (peygamber olarak) gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Nuh, şöyle dedi: “Ey kavmim! Şüphesiz, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (3-4) “Yalnız Allah`a kulluk edin, O`na karşı gelmekten sakının ve bana uyun ki, günahlarınızı affetsin ve sizi belirli bir vakte, yani ölüm anına kadar azap çektirmeksizin hayatta bıraksın. Çünkü Allah`ın takdir ettiği ecel (ölüm) gelince, asla ertelenmez. Keşke bunu bilseniz (de imam etseniz)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (3-4) “Yalnız Allah`a kulluk edin, O`na karşı gelmekten sakının ve bana uyun ki, günahlarınızı affetsin ve sizi belirli bir vakte, yani ölüm anına kadar azap çektirmeksizin hayatta bıraksın. Çünkü Allah`ın takdir ettiği ecel (ölüm) gelince, asla ertelenmez. Keşke bunu bilseniz (de imam etseniz)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (5-6) Nuh, şöyle dedi: “Ey Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların (imandan) kaçışını artırdı.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (5-6) Nuh, şöyle dedi: “Ey Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların (imandan) kaçışını artırdı.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. “Doğrusu ben senin onları bağışlaman için kendilerini her çağrışımda, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, (beni görmemek için) elbiselerine büründüler, (hakka karşı) direndiler, büyük bir kibir gösterdiler.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. “Sonra onları daha açık bir şekilde davet ettim.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. “Daha sonra (davamı) onlara hem açıktan açığa tebliğ ettim, hem de gizliden gizliye kendileriyle konuştum.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dedim ki: “Rabbinizden günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. Çünkü O, çok bağışlayandır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (11-12) “(Öyle yapın ki,) Üzerinize gökten sağanak (bol miktarda yağmur) yağdırsın. Sizi mallar ve oğullarla güçlendirsin. Size (ürün yüklü) bağlar, bahçeler, ırmaklar versin.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (11-12) “(Öyle yapın ki,) Üzerinize gökten sağanak (bol miktarda yağmur) yağdırsın. Sizi mallar ve oğullarla güçlendirsin. Size (ürün yüklü) bağlar, bahçeler, ırmaklar versin.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (13-14) “Size ne oluyor da, Allah`ın büyüklüğünü takdir etmiyorsunuz? Hâlbuki O, sizi türlü türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (13-14) “Size ne oluyor da, Allah`ın büyüklüğünü takdir etmiyorsunuz? Hâlbuki O, sizi türlü türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. “Görmediniz mi, Allah yedi göğü ahenkli bir bütün olarak nasıl yarattı?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. “Aralarında aya aydınlık verdi ve güneşin ışık saçmasını sağladı.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. “Allah, bitkilerde olduğu gibi sizi de (babanız Âdem`i) yerden bitirdi (yarattı.)” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. “Sonra sizi (ölünce) yine oraya geri döndürecek ve sizi (kabirlerden) bir çıkarışla diriltip çıkaracaktır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (19-20) “Allah yeryüzünü üzerinde geniş yollardan yürüyüp geçebilesiniz (diye) sizin için bir döşek (yerleşim yeri) yaptı.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (19-20) “Allah yeryüzünü üzerinde geniş yollardan yürüyüp geçebilesiniz (diye) sizin için bir döşek (yerleşim yeri) yaptı.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Nuh (Allah`a yönelerek) dedi ki: “Rabbim, gerçekten onlar bana karşı geldiler. Malı ve çocuğu kendi hüsranını artıran (varlıklı ve şımarık) kimselere uydular.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. “Ve büyük hileli tuzaklar, düzenler kurdular.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Bir de şöyle dediler: “Sakın ilâhlarınızı (tapındığınız putları) bırakmayın! Hele (en büyükleri olan) Vedd`i, Suva`ı, Yeğûs`u, Ye`ûk`u, Nesr`i, asla bırakmayın!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. “Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. (Rabbim!) Madem öyle yaptılar, sen de bu zalimlerin şaşkınlığını artır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bunlar, hataları (inkâr ve isyanları) yüzünden (tufan ile) suda boğuldular, sonra ateşe sokuldular (cehenneme girdiler). O zaman da Allah`ın dışında hiçbir yardımcı bulamadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Nuh, şöyle dedi: “Ey Rabbim! İnkârcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. “Çünkü sen onları bırakırsan, sana kulluk edenleri hep saptırmaya çalışırlar ve yalnızca fesada ve inkâra sebep olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. “Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla! Zalimlerin de ancak helâkini arttır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster