1. “Biz, doğru yola ileten eşsiz bir Kur`ân dinledik. Bu yüzden ona inandık. Artık Rabbimize hiçbir şeyi ortak koşmayacağız.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. “Biz, doğru yola ileten eşsiz bir Kur`ân dinledik. Bu yüzden ona inandık. Artık Rabbimize hiçbir şeyi ortak koşmayacağız.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. “Gerçek şu ki, Rabbimizin şanı çok yücedir. Ne bir eş, ne de bir çocuk edinmiştir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. “Bizim aşağılıklarımız, Allah hakkında yakışıksız şeyler söylemektedirler.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. “Biz, insanları ve cinleri Allah hakkında asla yalan söylemezler sanmıştık.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İnsanlardan bazıları, bazı cinlere sığınırlardı. Bu, cinlerin sadece azgınlıklarını arttırıyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Cinler sizin sandığınız gibi Allah`ın hiçbir kimseyi peygamber olarak göndermeyeceğini sanıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. “Doğrusu biz cinler, göğü yokladık, fakat onu sert bekçilerle, alev hüzmeleri ile doldurulmuş bulduk.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. “Halbuki biz, göğü dinleyebileceğimiz yerlerde oturuyorduk. Fakat şimdi, kim dinlemek isterse, kendisini gözetleyen bir alev hüzmesi buluyor.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. “Yeryüzündekilere kötülük mü yapılmak istendiğini, yoksa Rablerinin onlara bir iyilik mi yapmak istediğini biz bilemeyiz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. “Bizden iyiler de vardır, iyi olmayanlar da. Biz çeşitli gruplara ayrıldık.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. “Biz, yeryüzünde Allah`ı asla âciz bırakamayacağımızı ve kaçarak da O`ndan kurtulamayacağımızı kesin olarak anladık.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. “Biz o Kur`ân`ı dinleyince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa, artık ne bir ödül eksikliğine uğratılmasından ne de haksızlık edilmesinden korkar.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. “Bizden Allah`a teslim olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Müslüman olanlar doğruyu araştıranlardır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. “Hak yoldan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olacaklardır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (16-17) “Eğer doğru yolda yürüselerdi, onları onun içinde imtihan edelim diye bol su ile suvarırdık. Kim Rabbinin öğüdünden yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (16-17) “Eğer doğru yolda yürüselerdi, onları onun içinde imtihan edelim diye bol su ile suvarırdık. Kim Rabbinin öğüdünden yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Şüphesiz, mescitler yalnız Allah`ındır. Allah ile beraber hiçbir kimseye yalvarmayınız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah`ın kulu, Allah`a dua etmek üzere kalktığında, müşrikler/kâfirler neredeyse üzerine çullanacaklardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. “Ben yalnız Rabbime ibadet ediyorum ve O`na kimseyi ortak koşmuyorum.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. “Ben size ne bir zarar verebilirim, ne de doğruya ulaştırabilirim.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. “Beni Allah`tan kimse kurtaramaz ve ben O`ndan başka bir sığınak da bulamam.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. “Benim elimden gelen sadece Allah`ın mesajını ulaştırmak ve emirlerini bildirmektir. Kim Allah`a ve Peygamberine karşı gelirse, bilsin ki ona içinde süreli kalacağı cehennem ateşi vardır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sonunda uyarıldıkları azabı gördüklerinde, kimin yardımcıları daha zayıf ve taraftarlarının daha az olduğunu bileceklerdir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. “Uyarıldığınız azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi belirlemiştir, bilmiyorum.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Allah bütün gaybı bilir. Sırlarını kimseye açıklamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (27-28) Ancak hoşnut olduğu peygamber hariçtir. Çünkü O, peygamberinin önünden ve ardından gözetleyiciler gönderir ki Rablerinin emirlerini tebliğ ettiklerini bilsin. Allah onları çepeçevre kuşatmıştır ve her şeyi bir bir saymıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (27-28) Ancak hoşnut olduğu peygamber hariçtir. Çünkü O, peygamberinin önünden ve ardından gözetleyiciler gönderir ki Rablerinin emirlerini tebliğ ettiklerini bilsin. Allah onları çepeçevre kuşatmıştır ve her şeyi bir bir saymıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster