1. "Biz ne güzel bir Kur’ân dinledik" dedikleri bana vahiy yoluyla bildirildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Doğru ile eğriyi ayırt etme bilincine ulaştıran bir Kur’ân ve böylece O’na iman ettik ve artık Rabbimizden başka kimseye ilahlık yakıştırmayacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Çünkü biliniz ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O kendisine ne bir eş ve ne de çocuk edinmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve şimdi öğreniyoruz ki, aramızdan birtakım beyinsizler Allah hakkında saçma sapan ve boş laflar ediyorlarmış. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve gerçekten biz insanların ve cinlerin Allah’a karşı yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Gerçi insanlardan bazıları cinlerden bazı kişilere sığınıyorlardı da onların taşkınlığını ve şaşkınlığını artırıyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hakikaten o cinler de siz insanların zannettiği gibi Allah’ın hiçbir kimseyi asla diriltemeyeceğini veya Allah’ın hiçbir kimseyi peygamber olarak göndermeyeceğini sanmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Gerçekten biz gök yüzünü yokladık ama onu güçlü muhafızlar ve alevlerle dolu bulduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gerçekten de biz semadan bir söz duymak için bazı yerlere otururduk. Fakat şimdi kim dinlemeye kalkışsa kendisini bekleyen bir alevle karşılaşır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Gökyüzünün bekçi ve alevlerle dolmasıyla biz; yeryüzündeki kişilere fenalık erişmesi mi istenildi, yoksa Rableri onlara doğru yolu buldurmayı mı diledi bilmiyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ve doğrusu bizden iyi yararlı kişiler de var ve onlardan aşağıda olan kişiler de vardır. Bizler ayrı ayrı yollar tutmuşuzdur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve sonunda anladık ki, yeryüzünde hayat sürerken Allah’a asla üstün gelemeyiz ve yine anladık ki, kaçarak da O’nun hükmünden kurtulamayız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve gerçektende biz doğru yolu gösteren Kur’ân’ı dinleyince, O’na inandık. Artık kim Rabbine inanırsa, hiçbir zaman ziyana ve haksızlığa uğrama korkusu duymaz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Aramızda Müslümanlar olduğu gibi gerçeğe sırt çevirenler de var. Müslüman olanlar, doğruyu arayıp bulanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Gerçekten sapıtıp zulmedenlere gelince onlarda cehenneme odun olurlar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Şayet o insanlar ve cinler doğru yolda gitmiş olsalardı, onlara bol bol rızık ve nimetler verirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şükür mü yoksa inkâr mı edecekler diye onları denemek için rızıklarını bollaştırdık. Kim Rabbine itaat ve ibadetten yüz çevirirse, Rabbi onu şiddetli ve artıp duran bir azaba sokar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Mescidler Allah’a mahsustur veya secde edilebilecek her yer yani yeryüzü Allah’ındır. O halde o yeryüzünde Allah’ın yanı sıra başka hiç kimseye yalvarıp yakarmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Doğrusu Allah’ın kulu Muhammed Rabbine ibadet için kalkınca, inkârcı müşrikler neredeyse O’nun üzerine çullanıyorlardı veya cinler Kur’ân’ı dinlemek arzu ve hırsıyla neredeyse aşırı kalabalıktan dolayı birbirini ezeceklerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Ben yalnız Rabbime yalvarır ve ibadet ederim O’ndan başka hiç kimseye ilahlık yakıştırmam." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. "Benim size bir zarar vermeye de gücüm yetmez, sizi doğru yola götürmeye de." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Beni hiç kimse Allah’ın azabından kurtaramaz ve ben O’ndan başka sığınılacak başka birisini de bulamam. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Benim görevim ancak Allah’tan geleni ve O’nun gönderdiklerini tebliğdir. Kim Allah’a ve peygamberine karşı gelirse, onun cezası ebediyyen kalacağı cehennem ateşidir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Nihayet o inkârcılar tehdit edildikleri azabı ve kıyamet saatini gördükleri zaman kimin yardımcı bakımından daha zayıf ve sayıca daha az olduğunu bilip öğreneceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Tehdit edilegeldiğiniz azap veya kıyamet yakın mıdır, yoksa Rabbim onu uzun bir zaman geciktirir mi bilmiyorum? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Yaratılmışların akıl ve duyularıyla kavramaktan aciz oldukları şeyleri ancak O bilir. Erişilmez derinlikteki sırlarını kimseye açmaz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ancak bu tür bilgileri seçip, razı olduğu bir peygambere bildirebilir. Bu bilgileri bildirme esnasında o bilginin cin ve şeytanlar tarafından çalınmaması için getiren meleklerin önünden ve ardından muhafızlık yapacak melekler gönderir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Böylece peygamber kendisine Allah’ın vahyinin melekler tarafından eksiksiz olarak ulaştırıldığını bilsin veya Allah meleklerin Rablerinin mesajını doğru ve sağlam olarak yerine ulaştırdıklarını bilgisiyle kuşatmıştır veya Allah’ın mesajını O’nun kullarına peygamberlerin eksiksiz olarak ulaştırdıklarını açıkca gösterir. Allah meleklerin, peygamberlerin ve kullarının her halini bilgisiyle kavramış ve kuşatmıştır ve herşeyi bir bir sayıp tesbit etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster