1. Ey örtünüp bürünen veya peygamberlik yükünü yüklenmiş insan! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Gece biraz ilerleyince namaz için kalk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gecenin yarısı kadar yahut ondan biraz eksilterek ibadet et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yahut o yarının üzerine ilave edip artır. Gece kulluğunda Kur’ân’ı da açık açık, tane tane oku. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gerçekten biz sana ağır sorumluluklar yükleyen bir mesaj vahyedeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve gerçek şu ki, gece vakti zihin daha zinde ve daha güçlü olur ve okuma da berraklaşır yani gündüz için malzeme hazırlanmış olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Halbuki gündüzleri seni meşgul edecek yığınla iş var veya gündüz ciddi kulluk görevleri ve eylemleri var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ama hem gece hem gündüz Rabbinin adını an ve bütün varlığınla kendini O’na ada. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O’dur doğunun ve batının Rabbi, O’ndan başka ilah yoktur. O halde O’na dayan ve O’nun himayesine sığın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve o inkârcıların dediklerine sabredip katlan ve onlardan uygun bir şekilde uzaklaş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Varlık ve bereket içinde yüzen hakkı yalanlayanları bana bırak, onlara biraz mühlet ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Çünkü katımızda ağır prangalar ve yakıcı koca cehennem var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve boğazdan geçmeyen dikenli yemekler ve şiddetli bir azap var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O gün şiddetli bir sarsıntıyla yeryüzü ve dağlar sarsılır ve hepside esintiyle akıp dağılan bir kum yığınına döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ey insanlar! Önceden Firavun’a bir elçi gönderdiğimiz gibi, size de yaptıklarınız hakkında üzerinize şahitlik edecek bir elçi gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Derken Firavun peygambere isyan etti de onu yakalayıp şiddetli bir şekilde azaplandırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Peki Allah’tan gelen gerçekleri örtbas ederseniz, çocukların bile saçlarını ağartıp ihtiyarlatacak olan o günden kendinizi nasıl kurtaracaksınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Göklerin paramparça olacağı ve Allah’ın yeniden diriltme vaadinin gerçekleşeceği gün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İşte bu korkutucu ayetler birer öğüttür ve uyarıdır. Öyleyse dileyen Rabbine ulaştıran yola koyulsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ey peygamber! Rabbin senin ve beraberindekilerin, gecenin üçte ikisini yahut yarısını, yahut üçte birini namaz için uyanık geçirdiğini bilir. Gecenin ve gündüzün ölçüsünü koyan Allah, sizin bu vakitlerde kalkmaya güç yetiremiyeceğinizi biliyor ve size rahmetiyle yaklaşıp tevbenizi kabul ediyor. O halde kılacağınız namazda Kur’ân’dan kolayınıza geleni okuyun, kendinizi zorlamayın. Allah içinizden zaman zaman hastalar, Allah’ın lütfunu aramak için yola koyulanlar ve Allah yolunda savaşa çıkanlar olacağını bilir. İşte bu sebeblerden dolayı gece namaz kılmanın farz olma hükmü kaldırılmıştır. O halde gece namazından size kolay olacak kadarını kılın ve namazınızda da kolayınıza geleni okuyun. Diğer beş vakit namazlarınızda da devamlı ve dikkatli olun, farz olan zekatı verin ve Allah’a gönül hoşluğu ile farz olandan başka hayırlar ve infaklar da yapın. Çünkü hayır olarak ne hazırlarsanız onu Allah yanında daha kıymetli ve mükafatı daha büyük bulursunuz ve Allah’tan bağışlanmanızı dileyin. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan ve çok acıyandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster