1. Ey örtüsüne, dinlenmeye, yalnızlığa bürünmüş olan peygamber! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kalk ve insanları uyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbinin büyüklüğünü duyur, bildir. Çünkü büyüklük sadece O’na aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Elbiseni, eteğini, bedenini, kişiliğini, kalbini her türlü kirden ve ahlaki noksanlıktan temiz tut. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Her türlü pislik ve kötülükten kaçın uzak dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İyilik yapmayı kendine kazanç aracı kılma veya yaptığın iyiliği çok görüp başa kakma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Rabbinin rızasını kazanmak için din adına yapılan her türlü işte Rabbine dayan ve sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve insanları uyar ki, yeniden diriliş için sura üfürüldüğü zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İşte o gün çok zorlu ve sıkıntılı bir gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Allah’tan gelen gerçekleri örtbas edenlere ise, hiç de kolay değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bana bırak tek başına yarattığım o kişiyle uğraşmayı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Kendisine geniş imkanlar verdiğim, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. her zaman yanında ve toplantılarda hazır bulunan oğullar verdiğim, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. herşeyi kendisi için genişce yaydığım yani başkalarına verilenlerden çok daha fazla güç, yetenek, imkan verdiğim insanı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Buna rağmen o hâlâ fazlalaştırmamı, daha fazla vermemi umuyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hayır, asla ummasın. O ayetlerimize karşı adamakıllı inada girişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Böylece onu güç yetirilemeyen zor bir azaba mecbur edip yokuşa süreceğim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Bakınız mesajlarımız inkâr edenlere ulaştırıldığında, onları nasıl tesirsiz hale getireceğini düşünüp ölçtü, biçti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah’ın rahmetinden uzak olup geberesice nasıl da ölçtü biçti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Evet o geberesice kendisini perişan eder böyle hesaplarla. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve sonra yeni dayanaklar bulmak için çevresine bakar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra bir iş yapamamanın üzüntüsü ve öfkesinden kaşlarını çattı, suratını astı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sonra Kur’ân’a ve peygambere ardını döndü ve kendini büyük gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bu Muhammed’in söyledikleri eskiden beri söylenen, aktarılagelen bir sihir, bir sihirbaz sözünden başkası değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bu Allah sözü değil, insan sözüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Bu nedenle onu öteki dünyada cehennem ateşine sokacağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Cehennem ateşinin ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İçerisine atılan kimsede ne hayat bırakır, ne de ölüme terkeder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. İnsana gerçek hakikati gösterir veya derileri tamamıyla yakıp kavurur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O cehennem üzerinde ondokuz adet, gurup veya sınıf görevli melek vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Allah bu örnekle neyi anlatmak istedi?" desinler. Böylece Allah yoldan çıkmak isteyeni saptırır, doğruya ulaşmak isteyeni ise doğru yola eriştirir. Rabbinin ordularının yani melek, rüzgar, tabii afetler vb. şeylerin sayısını kendisinden başka kimse bilemez. Bu ayetler de insanlara diğer ayetler gibi bir öğüt ve uyarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Hayır, onlar asla öğüt almazlar. Aya andolsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. çekilip giden geceye de, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. ağaran sabaha da andolsun ki; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. o cehennem belaların en büyüğüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnsanlar için uyarı, korku vasıtasıdır Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. sizden iyilikler yaparak önde gitmeyi veya küfür yüzünden cehennemde kalmayı seçen her biriniz için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Hesap günü her insan yapmış olduğu bütün kötü fiiller için rehin olarak tutulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ancak amel defterleri sağdan verilenler böyle değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Onlar cennet bahçelerinde oturup, konuşup soracaklar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. günahkarlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sizi bu cehennem ateşine sürükleyen nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. "Biz ne namaz kılanlardan idik, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. ne de yoksulları doyururduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Boş ve anlamsız şeylere dalıp gidenlerle biz de dalar giderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. "İnanıp kulluk edenlerden değildik. Yoksulları doyurmuyorduk. Bâtıla dalanlarla birlikte dalardık. Ceza gününü yalanlardık. Sonunda ölüm bize geldi çattı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Sonra da bu halimiz ölüm bize gelinceye kadar devam etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Bu hal ve sıfatları üzerinde bulunduranlar yani 43, 44, 45, 46. ayetlerde anlatılan kimselere hiçbir şefaat edicinin şefaatı fayda vermeyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. O halde bunca insanlara ne oluyor ki, Kur’ân’ın uyarmalarından yüz çevirmede ve kaçmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Adeta korkuya kapılmış yaban eşekleri gibidirler Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. arslandan ürküp kaçan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Evet o inkârcılar; hepsinin davet olundukları Kur’ân yetmezmiş gibi kendilerine özel sahifeler ve kitaplar gönderilmesi gerektiğini iddia ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Hayır, onların bu istekleri boştur. Gerçekten onlar öldükten sonra dirilmeyi, hesabı, ceza ve mükafatı kabul etmeyen ve bu yüzden de Kur’ân’dan yüz çeviren kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Hayır O Kur’ân gerçekten de tesirli bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Artık dileyen herkes O’ndan ders alabilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ama öteki dünyaya inanmayanlar, Allah dilemedikçe O Kur’ân’dan ders alamazlar. O Allah, azabından korkulup korunulacak olan, ve kendi kitabıyla yol bulunandır. Bağışlamaya ehil olan da yalnızca O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster