بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُنَشَّرَةً
Bel yuriydu kullumriin minhum en yu’ta suhufen muneşşereten.
Kelime
Anlamı
Kökü
بَلْ
hayır
يُرِيدُ
istiyor
كُلُّ
her
امْرِئٍ
kişi
مِنْهُمْ
onlardan
أَنْ
يُؤْتَىٰ
kendisine verilmesini
صُحُفًا
sahifeler
مُنَشَّرَةً
açılan

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Hayır, onların herbiri, ister ki apaçık sahîfeler verilsin onlara.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Evet o inkârcılar; hepsinin davet olundukları Kur’ân yetmezmiş gibi kendilerine özel sahifeler ve kitaplar gönderilmesi gerektiğini iddia ederler.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Daha doğrusu onlardan her biri, kendisine, (önünde) açılmış sahifeler (ilâhî vahiy) verilmesini istiyor.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Belki de her biri, kendisine (vahiy inip) açılmış sahifeler verilmesini diler!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Hayır; onlardan her bir kişi kendisine, açılmış sayfalar verilmesini istiyor.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Hayır; her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Doğrusu, onlardan her biri (Allah tarafından) kendisine okuyacak olduğu ayrı kitablar dağıtılmasını istiyor, (ki orada peygambere iman etmek gerektiğine dair Allah’ın emrini bulsun).

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (49-52) Öyleyken, onlara ne oluyor ki âdeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi, öğütten yüz çeviriyorlar? Daha doğrusu onların her biri, kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Hayir; her biri onune acilivermis sahifeler verilmesini ister.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Hayır, onlardan her kişi kendisine açık sâhifeler verilmesini isterler.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Aslında bunların her biri, kendisine okunmaya hazır (Allah tarafından dağıtılmış) kutsal sayfalar (verilmesini) istiyorlar.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Hatta onlardan her bir kişi, kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Daha doğrusu onlardan her biri, kendisine, (önünde) açılmış sahifeler (ilâhî vahiy) verilmesini istiyor.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Hayır, onlardan her biri, kendisine özel olarak açılmış sayfalar verilmesini ister.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Hayır, onlardan her kişi kendisine açılmış sayfalar verilmesini istiyor.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Aslında bunların her biri, kendisine okunmaya hazır kutsal sayfalar inmesini istiyor.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Hayır; her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  O kadar ki her biri, kendisine açılmış sahifeler verilmesini isterler.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Evet, onlardan herkişi kendisine neşredilecek sahîfeler verilmesini ister.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Hayır! Onlardan her bir kişi, kendisine açılmış sahîfeler verilmesini (Allah tarafından kendisine de vahyedilmesini) istiyor.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Hayır, onlardan her biri, önüne açılıvermiş sahifeler verilmesini ister.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Hayır! Onlar istiyorlar ki, her bir kişi için, ellerine yazılmış sayfalar verilsin (ki inansınlar).

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Hayır, onların hepsi, kendileri için yazılmış sahifeler gelmesini ister.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Hayır! Onlardan her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Evet, hepsi kendilerine açılmış, açıklanmış vahiyler verilmesi gerektiğini iddia ederler!

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Evet, onların her biri kendilerine açık seçik sayfalar verilmesini ister.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (50-52) Sanki onlar, arslanlardan ürkerek firar etmiş yaban eşekleridir. Yok, onlardan her biri diler ki kendisine neşredilmiş sahifeler verilmiş olsun.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Hayır! Onlardan her biri, önüne açılıvermiş sahifeler verilmesini istiyor.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Bilakis, onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler verilmesini ister.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Aslında bunların her biri, kendisine okunmaya hazır kutsal sayfalar inmesini istiyor.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Bu beyler, bu öğütle yetinmeyip üstelik her biri kendisine mahsus özel kitap, özel ferman isterler!

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Hayır, onlardan her kişi kendisine açılan sahifeler verilmesini istiyor.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Belki de onların her biri önlerine açılmış bir sahife verilmesini istiyorlar.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Hayır; onlardan her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  İçlerinden her kişi de istiyor ki, kendisine açılıp saçılmış sayfalar verilsin.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Forsooth, each one of them wants to be given scrolls (of revelation) spread out!