1. Ey örtüye bürünerek saklanan Muhammed! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kalk da uyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbinin büyüklüğünü dile getir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Elbiselerini temizle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Çirkin davranışlardan uzak dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yaptığın iyiliği çok görüp başa kakma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Rabbin için sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O Sur’a üflendiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O gün çetin bir gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kafirler için hiç de kolay değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Şu adamın işini bana bırak ki, kendisini yarattığımda yapayalnızdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ona bol bol mal verdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Gözü önünden ayrılmayan evlatlar verdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Her işini yoluna koydum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Böyleyken halâ daha çoğunu vermemi bekliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hayır, hayır! O ayetlerimize inatla karşı çıkıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onu sarp bir yokuşa saracağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O düşündü ve değerlendirme yaptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kahrolası, nasıl bir değerlendirme yaptı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bir daha kahrolası, nasıl bir değerlendirme yaptı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra baktı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra suratını astı ve kaşlarını çattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sonra yüz çevirdi, büyüklük tasladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve dedi ki; «Bu Kur’an eskilerden aktarılan bir büyüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O kesinlikle insan sözüdür.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onu Sekar’a atacağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sekar nedir, biliyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Geride hiçbir şey bırakmaz, ondan hiçbir şey kurtulmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bütün insanların dikkatlerini üzerinde yoğunlaştırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. On dokuz tane görevlisi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Biz cehennem görevlilerini meleklerden seçtik, sayılarını da kafirler için sınav konusu yaptık ki kitap verilenler bunun hak olduğunu anlasınlar, mü’minlerin de imanı pekişsin. Mü’minler şüphe etmesin. Kalplerinde hastalık olanlar ve kafirler: "Allah bununla ne demek istedi" desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de hidayete eriştirir. Rabbinin ordularının sayısını ancak kendisi bilir. Bu insan için bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Hayır, hayır! Andolsun aya, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Gerileyen gece karanlığına, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Söken şafağa. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Sakar (cehennem) büyük gerçeklerden biridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnsanlar için uyarıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Aranızdaki ilerlemek isteyenler için de, geriye gitmeyi tercih edenler için de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Herkes tutumunun ve davranışlarının tutsağıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yalnız defterleri sağ yanlarından verilenler hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Onlar cennetlerde ağırlanırlar. Sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Günahkârlara: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sakar’a (cehenneme) girmenizin sebebi nedir? diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Cehennemlikler derler ki; «Biz namaz kılanlardan değildik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yoksulların karnını doyurmazdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Bizim gibi olanlarla birlikte asılsız ve bozguncu konuşmalara dalardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Hesap verme gününü inkar ederdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Sonunda bir de ölüm gelip çattı.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Artık onlara şefaat edebilecek olanların aracılığı yarar sağlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. O halde onlar niye hatırlatmalara, öğütlere yüz çeviriyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Yaban eşekleri gibidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Arslandan korkup kaçan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Aslında bunların her biri, kendisine okunmaya hazır kutsal sayfalar inmesini istiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Hayır, hayır! Aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Hayır, hayır! Bu Kur’an bir öğüt, bir hatırlatmadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. İsteyen ondan ders alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Fakat Allah dilemedikçe onlar bundan ders alamazlar. O kendisinden korku duyulmaya ve affetmeye lâyıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster