إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ
İnnehu fekkere ve kaddere.
Kelime
Anlamı
Kökü
إِنَّهُ
zira o
فَكَّرَ
düşündü
وَقَدَّرَ
ölçtü biçti

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Şüphe yok ki o, iyice bir düşündü de kendince ölçtü biçti.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Bakınız mesajlarımız inkâr edenlere ulaştırıldığında, onları nasıl tesirsiz hale getireceğini düşünüp ölçtü, biçti.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Zira o, düşündü taşındı, ölçtü biçti.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Muhakkak ki o düşündü ve takdir etti!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Çünkü o düşündü ve hesap kurdu.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Çünkü o, düşündü ve bir ölçü tespit etti.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Çünkü o (Velid İbni Muğire), kendi kendine bir düşündü ve (zannınca peygambere söyliyecek sözünü) uydurub kurdu.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (18-20) Zira o, düşündü ve ölçtü biçti. Geberesice, nasıl ölçtü biçti! Lanet olası nasıl ölçtü biçti!

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Cunku o, dusundu, olctu bicti;

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Çünkü gerçekten o, iyice düşündü, ölçüp biçti.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Şüphe yok ki o düşündü ve planladı.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Çünkü o, düşündü taşındı, ölçtü biçti.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Zira o, düşündü taşındı, ölçtü biçti.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Nitekim o düşündü; ölçtü biçti.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Çünkü o bir düşündü, ölçtü, biçti.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  O düşündü ve değerlendirme yaptı.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Çünkü o, düşündü (fekkere) ve bir ölçü tesbit etti.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Çünkü o düşündü ve karar verdi.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Çünkü o (Kur’an hakkında ne diyeceğini) uzun uzadıya düşündü, (kendine göre gûyâ bir) ölçü koydu.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Çünki o, (Kur`ân hakkında ne diyeceğini uzun uzadıya) düşündü ve ölçtü biçti.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Doğrusu o, düşündü ve ölçüp biçti.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Şüphe yok ki o düşündü ve planladı.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Muhakkak ki o, (Kur’ân hakkında) tefekkür etti (düşündü) ve karar verdi.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  O düşündü ve değerlendirme yaptı.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Bakınız, (mesajlarımız hakikati inkara şartlanmış olan birine aktarıldığında, onları nasıl çürüteceğini) düşünür ve (onu) hesaplar,

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Çünkü o (vahiy hakkında) sığ ve yanlış düşündü, ölçüp biçti;

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (18-19) Şüphe yok ki o, düşündü ve ölçtü biçti. Artık kahrolası, nasıl ölçtü biçti.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Çünkü o düşündü taşındı, ölçüp biçti.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Çünkü o, düşündü ve ölçtü (biçti), yorumladı.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  O düşündü ve değerlendirme yaptı.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  O düşündü, ölçtü, biçti...

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Zirâ o düşündü, ölçtü, biçti.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Çünkü o düşündü ve karar verdi..

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Çünkü o, düşündü ve bir ölçü tesbit etti.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Derin derin düşündü o; ölçtü biçti.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  For he thought and he plotted;-