1. Ey (elbisesine) bürünen Peygamber! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kalk da (kavmini Allah’ın azabı ile) korkut; (iman etmezlerse azaba uğrıyacaklarını kendilerine haber ver). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbini yücelt, (O’nu tenzîh et). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Elbiseni de (daima) temiz tut. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Azaba vesile olan şeyleri terkde sebat et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Az bir şey verib karşılığında çok şey isteme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Rabbinin rızası için sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O Sûr’a üfürüldüğü zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İşte o kıyâmet vakti çok şiddetli bir gündür; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. kâfirlere hiç kolay değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Mal ve evlâdsız olarak) tek başına yarattığım o kâfiri (Velid İbni Muğîre’yi) bana bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (Çırılçıplak yarattığım) bu adama da (sonra) uzun boylu mal verdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Hem (kendisi ile) hazır bulunan oğullar... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ona nimet döşedim de döşedim... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sonra da arzu eder ki, daha artırayım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hayır, (istediğine kavuşamaz) çünkü o, ayetlerimize karşı bir inkârcı idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Muhakkak ben, onu, meşakkatli bir azaba sardıracağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Çünkü o (Velid İbni Muğire), kendi kendine bir düşündü ve (zannınca peygambere söyliyecek sözünü) uydurub kurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kahrolası ne biçim (söz) uydurdu!... (Peygambere nasıl sihirbaz dedi!...) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sonra kahrolası ne biçim (söz) uydurdu!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra (döndü insanların yüzüne) baktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra (söyliyecek söz bulamadığından) suratını astı ve kaşlarını çattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Nihayet (Peygambere ve ashabına) arka çevirdi ve kibirlendi de; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Şöyle dedi: "- Bu ancak (başka sihirbazdan) öğrenilen bir sihirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Muhakkak bu (kimsenin söylediği söz), bir insan sözüdür." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ben de muhakkak onu (Velid İbni Muğîre’yi) cehenneme sokacağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Hem (Ey Rasûlüm) bilir misin, nedir o cehennem!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (İnsanların bedeninde et) bırakmaz, (kemik de) koymaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. O cehennem, insanları yakıb kavurandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Üzerinde ondokuz melek var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Biz o ateşin muhafızlarını hep meleklerden ibaret kıldık. Sayılarını da ancak kâfir olanlar için bir fitne yaptık, (zira on dokuz meleği azımsayarak onları helâk edebileceklerini sandılar); kendilerine kitab verilenler de Kur’an’ın hak olduğuna inansınlar; (çünkü onların kitablarında da bu meleklerin sayısı on dokuzdur); müminlerin de imanlarını artırsın. Kendilerine kitab verilenlerle müminler (böylece) şüpheye düşmesinler. Kalblerinde bir maraz (nifak) bulunanlarla kâfirler de şöyle desin: "- Allah bu sayı ile beraber hangi şeyi murad etmiştir? İşte Allah dilediğini böyle şaşırtır, dilediğini de yola getirir. Rabbinin ordularını da ancak kendisi bilir. O cehennem de insanlar için ancak bir öğüddür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Hayır, onlar öğüd almazlar! Kamer hakkı için, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Dönüb geldiği zaman, o gece hakkı için, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ağardığı sıra o sabah hakkı için, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Muhakkak o cehennem, büyük belâlardan biridir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Kocundurmak için insanları, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. İçinizden (hayırda) ileri gitmek, yahud geri kalmak istiyenleri... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Herkes kazandığına karşılık bir rehinedir; (hesabını doğru vermekle ancak kendisini kurtarabilir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ancak sağcılar (kitabları sağ ellerine verilenler), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Cennetlerdedirler; sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Mücrimlerden; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. "-Sizi cehenneme sokan nedir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Onlar şöyle derler: "- Biz namaz kılanlardan değildik, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yoksula yedirmezdik, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Batıla dalanlarla beraber dalıyorduk, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Hesab gününü de yalan sayardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Nihayet bize ölüm gelib çattı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Fakat (o vakit) şefaatçilerin şefaatı onlara fayda vermez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Böyle iken onlara (Mekke halkına) ne oluyor ki, Kur’an’dan yüz çeviriyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Sanki ürkmüş yaban eşekleri; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Aslandan kaçmaktalar... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Doğrusu, onlardan her biri (Allah tarafından) kendisine okuyacak olduğu ayrı kitablar dağıtılmasını istiyor, (ki orada peygambere iman etmek gerektiğine dair Allah’ın emrini bulsun). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Hayır, (onlara bu istedikleri verilmez), hakikat şu ki, onlar ahiretten korkmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Hayır, zannettikleri gibi değil, Muhakkak O Kur’an (Allah’dan) bir öğüddür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Artık dileyen kimse ondan öğüd alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Bununla beraber Allah dilemeyince öğüd almazlar; koruyacak da O’dur, bağışlayacak da O... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster