1. Ey elbiselerine bürünüp yatan (Peygamber)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Namaz kılmak ve ibadet etmek için) gece kalk; ancak birazı müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gecenin yarısını kalk, yahut bu yarıdan biraz eksilt; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yahut o yarının üzerine ilâve et. Kur’an’ı da yavaş ve açık olarak güzelce oku. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Çünkü biz, sana, (sorumluluğu) ağır bir söz (Kur’an) vahy edeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Muhakkak ki gece (ibadet için yatağından) kalkan kişi, neşe bakımından daha kuvvetli, (Kur’an’ı) okuyuş bakımından da daha sağlamdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Doğrusu sana, gündüz uzun bir meşguliyet var; (bunun için geceleyin bol bol ibadet etmek en uygundur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Hem Rabbinin ismini an ve her şeyden kesilerek O’na ihlâs ile ibadet et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O, doğunun da, batının da Rabbidir; O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O halde yalnız O’nu kendine vekîl edin; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve inkârcıların diyeceklerine, (sana iftira ve yalanlarına) sabırlı ol ve onları güzel bir şekilde terk edip ayrıl. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Ey Rasûlüm, seni) inkâr eden o refah sahiblerini bana bırak ve onlara biraz mühlet ver; (yakında Bedir savaşında ve kıyamette onların cezasını vereceğim). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Zira (ahirette kâfirler için) bizim yanımızda bukağılar ve (içine) girecekleri bir ateş var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bir de boğaza takılıp kalan bir yiyecek var. Ayrıca acıklı bir azap da var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O gün arz ve dağlar sarsılacak, bütün dağlar erimiş bir kum yığını olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Gerçekten biz, (Ey Mekke halkı) Firavun’a bir peygamber gönderdiğimiz gibi, size de (kıyamet günü) şahidlik edecek bir peygamber gönderdik; (iman edib etmediğinizi ifade edecektir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Öyle ki, Firavun o peygambere isyan etti, biz de onu şiddetli bir azabla yakalayıverdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O halde, küfre varırsanız, çocukları ak saçlılar haline çevirecek bir günün (kıyametin) azabından kendinizi nasıl koruyacaksınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O günün şiddetinden gök yarılmış ve Allah’ın vaadi tahakkuk etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İşte, bu âyetler, bir öğüddür; artık istiyen (iman eder, öğüd alır da) Allah’ına giden bir yol tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Muhakkak Rabbin biliyor ki, sen, gece üçte ikisine yakın, yarısı kadar ve üçte biri (olan bir müddet namaz için) kalkıyorsun; ashabından bir topluluk da seninle beraberdir. Gece ve gündüzün miktarlarını ancak Allah takdir eder. O bildi ki, bundan öte, onu başaramazsınız; (bütün geceyi ibadetle geçiremezsiniz). Onun için sizden hafifletti; (gece kaim olmayı size farz kılmadı). Artık Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmiştir ki, aranızda hastalar olacak, bir kısmı Allah’ın fazlından rızk aramak için (ticaret maksadı ile) yeryüzünde yol tepecekler, diğer bir kısmı da Allah yolunda çarpışacaklar. O halde Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun, namazı kılın, zekâtı verin, Allah için (diğer hayır yollarına) halisane harcayın. Nefisleriniz için (bu dünyada) peşin olarak ne hayır işlerseniz, onun sevabını Allah katında daha hayırlı ve mükâfat bakımından daha büyük bulacaksınız. Bir de Allah’dan mağfiret dileyin; çünkü O, Gafûr’dur= mağfireti çok boldur, Rahîm’dir= çok merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster