1. Ey örtüsüne bürünen (Peygamber)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kalk artık uyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Sadece Rabbini yücelt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Elbiseni temizle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Pislikten sakın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yaptığını çok görerek başa kakma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Rabbin için sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O sûra üflendiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İşte o gün pek zorlu bir gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kâfirler için hiç kolay değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Tek olarak yarattığım o kimseyi bana bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Hem ona bol servet verdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Hem göz önünde oğullar verdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hem ona büyük imkânlar sağladım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sonra da şiddetle arzu eder ki daha da artırayım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hayır, çünkü o bizim âyetlerimize karşı bir inatçı kesildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Çünkü o bir düşündü, ölçtü, biçti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yine kahrolası, nasıl ölçtü biçti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra baktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra kaşını çattı, surat astı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sonra arkasını döndü ve büyüklük tasladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. «Bu, dedi, başka değil öğretilegelen bir sihirdir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. «Bu, sadece bir insan sözüdür.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ben onu Sekar’a (cehenneme) sokacağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Bilir misin sen, nedir o sekar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ne geriye bir şey kor, ne bırakır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Durmadan derileri kavurur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Üzerinde ondokuz (melek) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Biz o ateşin muhafızlarını hep melekler yaptık. Bunların sayılarını da ancak kâfirler için bir imtihan kıldık ki, kendilerine kitap verilenler kesin bilgi edinsinler, iman edenlerin de imanı artsın. Kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlarla kâfirler de: «Allah bu misalle ne demek istedi?» desinler. İşte böyle, Allah dilediğini şaşırtır, dilediğini de yola getirir. Rabbinin ordularını ancak Rabbin bilir. Bu, insanlar için uyarıdan başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Hayır, andolsun aya, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Döndüğü an o geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve açtığı sıra o sabaha. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Kuşkusuz o Sekar, büyük belalardan biridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Uyarmak için insanları.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. İçinizden ileri gitmek veya geri kalmak isteyen kimseleri.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Her nefis kendi kazancına bağlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ancak amel defterleri sağından verilenler hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Onlar cennettedirler, sorup dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Suçluların durumunu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. «Nedir sizi Sekar’a sokan?» diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Suçlular der ki: «Biz namaz kılanlardan değildik.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. «Yoksula da yedirmezdik.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. «Boş şeylere dalanlarla dalar giderdik.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. «Ceza gününü yalanlardık.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. «Nihayet bize ölüm gelip çattı.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Artık onlara şefaatçilerin şefaatı fayda vermez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Şimdi o Kur’ân’dan yüz çevirirlerken ne mazeretleri var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Sanki onlar ürkmüş yaban eşekleri. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Arslandan kaçmaktalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Hayır, onlardan her kişi kendisine açılmış sayfalar verilmesini istiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Yok, yok onlar ahiretten korkmuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Hayır, hayır, O kur’ân kuşkusuz bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Dileyen onu düşünür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Bununla beraber Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Koruyacak da O’dur, bağışlayacak da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster