1. Ey örtünen! (Peygamber) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Gecenin birazı hariç olmak üzere geceleyin kalk (namaz kıl). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gecenin yarısında kalk, yahut yarısından biraz eksilt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Veya bunu artır ve ağır ağır Kur’ân oku. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Doğrusu biz, senin üzerine ağır bir söz bırakacağız (Kur’an vahyedeceğiz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Çünkü gece kalkışı hem daha etkili, hem de söz bakımından daha sağlamdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Çünkü gündüz senin için uzun bir meşguliyet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Rabbinin adını an ve bütün gönlünle ona yönel. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O, doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka tanrı yoktur. O halde yalnız O’nu vekil tut. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Başkalarının diyeceklerine sabret, güzellikle onlardan ayrıl. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O yalanlayıcı zevk ve refah sahiplerini bana bırak, onlara biraz mühlet ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Zira bizim yanımızda bukağılar var, bir cehennem var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Boğaza duran bir yiyecek, elem verici bir azap var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O gün yer ve dağlar sarsılacak, dağlar erimiş bir kum yığınına dönecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Doğrusu biz size tanıklık edecek bir elçi gönderdik. Nitekim Firavun’a da bir elçi göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Firavun o elçiye isyan etmişti. Biz de onu ağır bir yakalayışla yakaladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Peki inkâr ederseniz, çocukları ihtiyarlatacak o günden (kıyamet gününden) kendinizi nasıl kurtaracaksınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O günün dehşetinden gök yarılır. Allah’ın sözü kesinlikle gerçekleşmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İşte bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Rabbin, senin gecenin üçte ikisinden daha azında, yarısında ve üçte birinde kalktığını, seninle beraber bulunanlardan bir topluluğun da böyle yaptığını biliyor. Gece ve gündüzü Allah takdir eder. O, sizin onu sayamayacağınızı bildi de sizi affetti. Bundan böyle Kur’ân’dan size ne kolay gelirse okuyun. Allah, içinizden hastalar, yeryüzünde gezip Allah’ın lütfunu arayan başka kimseler ve Allah yolunda savaşan daha başka insanlar olacağını bilmiştir. Onun için Kur’ân’dan kolayınıza geldiği kadar okuyun, namazı kılın, zekatı verin ve Allah’a güzel bir borç verin (Hayırlı işlere mal sarfedin). Kendiniz için gönderdiğiniz her iyiliği, Allah katında daha hayırlı ve sevapça daha büyük olarak bulacaksınız. Allah’tan bağış dileyin. Kuşkusuz Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster