1. Ey bürünen, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kalk; artık uyar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve Rabbini yücelt! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve elbiseni temizle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Pislikden uzak dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Çok görerek başa kakma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve Rabbin için sabret! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Çünkü Sûr’a üfürüldüğü zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İşte o gün, oldukça zor bir gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kafirlere hiç kolay değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Kendisini tek olarak yarattığımı bana bırak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ki ben ona alabildiğine mal verdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve göz önünde çocuklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve sayısız fırsatlar serdim önüne. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sonra da artırmamı umar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hayır, hayır; çünkü o, ayetlerimize karşı çok inatçıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onu sarp bir yokuşa sürükleyeceğim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Çünkü o düşündü ve karar verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kahrolası! Ne biçim karar verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yine kahrolası! Ne biçim karar verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra baktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra surat astı ve yüzünü ekşitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sonra da sırt döndü ve büyüklük tasladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Böylece: "Bu, nakledilegelen bir sihirden başka değil." dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Bu, insan sözünden başka değil." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ben onu Sekar’a sokacağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sekar’ın ne olduğunu bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Bırakmaz da terketmez de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. İnsan derisini kavurandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Üzerinde ondokuz vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Cehennem bekçilerini yalnız meleklerden yaptık. Sayılarını da küfürde ısrar edenler için sadece bir fitne kıldık ki, kendilerine kitap verilenler kesin bir bilgiyle inansın; iman edenlerin de imanları artsın; kendilerine kitap verilenler ve iman edenler kuşkuya kapılmasın. Kalplerinde bir hastalık olanlar ile kafirler de şöyle desin: "Allah bu misalle ne anlatmak istedi?" İşte Allah, dilediğini böyle saptırır, dilediğini böyle hidayete erdirir. Rabbinin ordularını O’ndan başka kimse bilmez. Ve o, insanlar için sadece bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Hayır, hayır; andolsun aya, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Dönüp gittiğinde geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ağardığında sabaha, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Gerçekten o, büyüklerden biridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnsanlar için bir uyarıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sizden öne geçmek veya geride kalmak isteyenler için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Her nefis, kazandıkları karşılığında rehin alınmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ancak sağ ehli hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Cennetlerde soruştururlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Suçlular hakkında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. "Sizi Sekar’a sürükleyipiten nedir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Derler ki: "Namaz kılanlardan değildik;" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. "Ve yoksula yedirmezdik;" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. "Dalıp gidenlerle biz de dalıp giderdik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. "Din gününü de yalanlardık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. "Kesin olan bize gelip çatıncaya değin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Artık, şefaatçıların şefaati onlara bir fayda vermez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Buna rağmen, onlara ne oluyor ki öğütten yüz çeviriyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ürkmüş yaban eşekleri gibi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Arslandan kaçan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. O kadar ki her biri, kendisine açılmış sahifeler verilmesini isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Hayır, hayır; doğrusu ahiretten korkmuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Hayır, hayır; gerçekten o bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Allah dilemedikçe de öğüt almazlar. İşte kendisinden sakınılmaya layık O’dur; bağışlamak da O’na yaraşır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster