1. Kıyamet gününe yemin ederim, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kınayıcı nefse de yemin ederim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsan, kemiklerini asla biraraya getirmeyeceğimizi mi sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Evet toplarız, onun parmak uçlarını/izlerini bile düzenlemeye kadiriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Fakat insan önündekini yalanlamak istiyor, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "kıyamet günü ne zamanmış?" diye soruyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Göz kamaşıp da kaydığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ay tutulduğu, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Güneş ve ay bir araya getirildiği zamandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O gün insan: "Kaçış yeri nerede?" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır, hayır; sığınacak yer yok. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O gün varılıp durulacak yer, Rabbinin huzurudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün insana, öne aldığından ve ertelediğinden haber verilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Doğrusu şu ki, insan kendine karşı bir şahiddir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bütün mazeretlerini ortaya koysa bile. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onu çabuklaştırmak için dilini onunla kıpırdatma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şüphesiz onu toplamak da okutmak da bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O halde onu okuduğumuz zaman okumasına uy. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sonra onu açıklamak da hiç şüphesiz bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Hayır, hayır; oysa çarçabuk geçmekte olanı seviyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve ahireti terkediyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O gün yüzler vardır ışıl ışıl parlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Rablerine bakarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve o gün yüzler de vardır ki kararmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kendilerine, bel kemiğini kıracak bir işin yapılacağını anlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hayır, hayır; can, köpürcük kemiğine gelip dayandığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Var mı bir tedavi edecek?" denildiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Artık bunun ayrılış olduğunu anlayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bacak, bacağa dolaştığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İşte o gün götürülmek yalnızca Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Fakat o tasdik de etmedi, namaz da kılmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ama yalanladı ve yüz çevirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sonra çalım satarak yakınlarına gitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Layık sana dahası layık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yine layık sana dahası layık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa insan başıboş bırakılacağını mı sanır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O, bir zamanlar ana rahminde, küçücük bir nutfe değil miydi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Sonra bir kan pıhtısı oldu, ardından yarattı ve düzene koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Böylece ondan, erkek ve dişi olmak üzere çift kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bunları yapanın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster