1. İnsanın üzerinden, kendisi anılmaya değer bir şey olmadığı, uzun bir süre geçmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Şüphesiz biz insanı, karmaşık bir sudan yarattık ki kendisini deneyelim. Bu nedenle onu işiten ve gören yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gerçekten biz ona yolu gösterdik; ya şükredici olur ya da nankör. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Doğrusu biz kafirlere zincirler, tasmalar ve çılgınca yanan bir ateş hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Şüphesiz ki iyiler, karışımı kafur olan bir kadehten içerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Allah’ın kullarının içtikleri ve akıttıkça akıttıkları bir pınardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Adakları yerine getirirler ve şerri yaygın bir günden korkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İçleri çektiği halde yemeği, yoksula, yetime ve esire yedirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Biz size, ancak Allah rızası için yediriyoruz; sizden ne bir karşılık istiyoruz, ne bir teşekkür." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. "Çünkü biz, asık suratlı, zorlu bir gün nedeniyle Rabbimizden korkuyoruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bundan dolayı Allah da bu günün şerrinden onları korur ve onlara bir mutluluk, bir sevinç verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Sabretmeleri sebebi ile de onları cennetle ve ipekle ödüllendirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Orada tahtlara yaslanırlar. Orada güneş de görmeyeceklerdir, soğuk da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Gölgeleri, üzerlerine yakın olup, devşirilmeleri kolaylaştırıldıkça kolaylaştırılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Çevrelerinde gümüşten billur kaplar, kupalar dolaştırılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gümüşten billur kaplar ki, onları belli bir ölçüyle tesbit etmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Orada onlara karışımı zencefil olan bir kadehten içirilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Orada "Selsebil" diye adlandırılan bir pınar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Çevrelerinde ölümsüz, yeni yetişmiş çocuklar da dolaşır. Onları gördüğün zaman kendilerini saçılmış birer inci sanırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Her nereye bakarsan orada pek çok nimet ve büyük bir saltanat görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Üzerlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara son derece temiz bir şarap içirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Şüphesiz bu, sizin için bir karşılıktır. Yaptıklarınız karşılık bulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Gerçek şu ki, Kur’an’ı sana parça parça indiren biziz, biz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O halde Rabbinin hükmüne sabret ve onlardan günahkar veya nankör hiçbir kimseye itaat etme! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ve sabah, akşam Rabbinin ismini an. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Gecenin bir kısmında O’na secde et. Geceleyin uzun uzun O’nu tesbih et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Gerçekten bunlar, çarçabuk geçeni severler, ama çok çetin bir günü de arkalarına atarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onları biz yarattık ve yaratılışlarını biz pekiştirdik. Dilediğimiz zaman da onları benzerleriyle değiştiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Şüphesiz bu bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine doğru bir yol alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ama, Allah dilemedikçe de siz dileyemezsiniz. Çünkü Allah Alîm ve Hakîm olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Dilediğini rahmetine sokar. Zalimlere gelince, onlar için can yakıcı bir azap hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster