1. Andolsun birbiri ardınca gönderilenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Şiddetlice esenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yaydıkça yayanlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Tam anlamıyla ayırd edenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bir öğüt bırakanlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Önlemek veya uyarmak için ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Şüphesiz tehdit edildiğiniz şey elbette meydana gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Yıldızlar söndürüldüğünde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gök yarıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dağlar, sökülüp savrulduğunda, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ve Rasullere vakit belirlendiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Hangi güne geciktirildiler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ayırma günü için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ayırma gününün ne olduğunu bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. O gün yalanlayanlara veyl olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Biz, öncekileri helak etmedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra geridekileri de onların ardına takarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İşte biz, suçlulara böyle yaparız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O gün yalanlayanlara veyl olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Biz sizi hakir bir sudan yaratmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra onu sağlam bir yere yerleştirmedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Bilinen bir süreye kadar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Gücümüz yeter bizim. Ne güzel güç yetirenleriz biz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O gün yalanlayanlara veyl olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Biz yeryüzünü bir toplanma yeri kılmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Dirilere ve ölülere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve onda sabit yüksek dağlar kılmadık mı? Size tatlı bir su içirmedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O gün yalanlayanlara veyl olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Haydi kalkıp gidin yalanladığınız şeye! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Haydi gidin üç kola ayrılmış bir gölgeye! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ne gölgelendirir, ne alevden korur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Gerçekten o, sanki her biri saray olan bir kıvılcım saçar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Her biri, sanki sapsarı erkek deve sürüleri gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. O gün yalanlayanlara veyl olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bu, konuşmayacakları bir gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Onlara izin verilmez ki özür bildirsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O gün yalanlayanlara veyl olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bu, ayırdetme günüdür. Sizi de öncekileri de toplarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Eğer bir hileniz varsa hemen bana bu hileyi yapın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. O gün yalanlayanlara veyl olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Şüphesiz muttakiler, gölgelerde ve pınar başlarındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ve canlarının çektiği meyveler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin, için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Çünkü biz, ihsan edicileri böyle mükafatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. O gün yalanlayanlara veyl olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Yiyin, az bir süre faydalanın. Çünkü siz suçlu kimselersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O gün yalanlayanlara veyl olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Onlara: "Rüku edin!" denildiği zaman rüku etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. O gün yalanlayanlara veyl olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Artık bundan sonra hangi söze inanacaklar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster