1. Birbirlerine ne hakkında soruyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O büyük haberden mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ki onun hakkında anlaşmazlık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hayır, hayır; yakında bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yine hayır, hayır; yakında bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Biz, yapmadık mı yeryüzünü bir beşik, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Dağları da birer kazık? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sizi çift çift yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Uykunuzu bir dinlenme yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Geceyi bir elbise yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gündüzü de bir geçim vakti kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Üstünüze yedi sapasağlam bina ettik; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Parıldadıkça parıldayan bir kandil yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yoğunlaşmış bulutlardan, şarıl şarıl bir su indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Onunla taneleri ve bitkileri çıkaralım diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sarmaş dolaş bahçeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şüphesiz ayırdetme günü, belirlenmiş bir vakittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sur’a üfürüleceği gün siz bölük bölük geleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gök açılır, kapı kapı olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Dağlar yürütülür, seraba dönüşür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Gerçekten cehennem, bir gözetleme yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Azgınların dönüş yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Devirler boyunca orada kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Orada bir serinlik de tatmazlar; içilecek bir şey de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ancak kaynar bir su ve irin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Uygun bir ceza olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Doğrusu onlar, hiçbir hesab ummuyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ayetlerimizi de yalanladıkça yalanlıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Biz ise herşeyi yazıp saymışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. "Şimdi tadın, size işkenceden başka bir şey artırmayacağız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Şüphe yok ki muttakiler için bir kurtuluş vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bahçeler ve üzüm bağları da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Dolu dolu kadehler de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada boş bir söz de işitmezler, yalan bir söz de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Rabbinden bir karşılık, yeterli bir bağış olmak üzere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi Rahman’dan. O’na hitabetmeye güç yetiremezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O gün Ruh ve melekler saflar halinde ayakta duracaklardır. Rahman’ın izin verdiği dışında kimse konuşamaz. O da doğruyu söyleyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte bu, hak gündür. Şu halde dileyen Rabbine bir yol edinsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Biz gerçekten sizi yakın bir azap ile uyardık. Kişinin kendi ellerinin önceden yaptıklarına bakacağı gün kâfir de: "Ah, keşke toprak oluverseydim." diyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster