إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ
İnnema tu’adune levakı’un.
Kelime
Anlamı
Kökü
إِنَّمَا
ki mutlaka
تُوعَدُونَ
size va’dedilen
لَوَاقِعٌ
elbette olacaktır

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Şüphe yok ki size vaat edilen, mutlaka olacak.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Bütün bunlara andolsun ki, size vaadolunan kıyamet, ceza, hesap mutlaka olacaktır. Bu gerçekleşecek olan kıyamet;

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Bilin ki size vadolunan şey gerçekleşecek!

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Vadolunduğunuz (bâ’s) mutlaka gerçekleşecektir!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Şüphe yok ki, size vaadedilen mutlaka gerçekleşecektir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Şüphesiz, size vaadedilen gerçekleşecektir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Muhakkak vaad olunduğunuz, (kıyamet) vuku bulacaktır. (Bunda hiç şübhe yoktur.)

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (1-7) Birbiri ardınca gönderilenlere, görevlerine koştukça koşanlara, iyiden iyiye yayanlara, hak ile bâtılı ayırdıkça ayıranlara, öğüt bırakanlara, özür veya uyarıda bulunanlara yemin olsun ki, size verilen söz mutlaka gerçekleşecektir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (1-7) Birbiri ardindan gonderilenlere ve gorevlerine kostukca kosanlara, Allah’in buyruklarini yaydikca yayanlara ve hak ile batilin arasini ayirdikca ayiranlara, kotulugu onlemek veya uyarmak, icin vahiy getiren meleklere and olsun ki, size soze verilen kiyamet suphesiz kopacaktir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (4-5-6-7) Kötülüğü temizlemek, yanlış yoldakileri uyarmak üzere vahiy (veya öğüt) getirip (Peygamberin kalbine) sunanlara and olsun ki, size va’dolunan elbette meydana gelecektir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (5-7) Arındırmak ve sakındırmak için İlahi mesajı peygamberlere iletenlere andolsun ki, vaad olunduğunuz, (kıyamet) vuku bulacaktır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (1-7) Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız (Kıyamet) mutlaka gerçekleşecektir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Bilin ki size vadolunan şey gerçekleşecek!

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Size söz verilenler kesinlikle gerçekleşecektir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Herhalde size vaad olunan kesinlikle olacaktır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Size söz verilen kıyamet kesinlikle kopacaktır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Şüphesiz, size vaadedilen gerçekleşecektir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Şüphesiz tehdit edildiğiniz şey elbette meydana gelecektir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Ki size va’d (ve tehdîd) edilegelen şeyler behemehal vaaki (olacak) dır,

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Şübhesiz ki va`d olunup durduğunuz (o kıyâmet) mutlaka vâki` (olacak)tır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Size vaadedilen mutlaka olacaktır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Vaat edilen şey (hesap günü), kesinlikle meydana gelecek.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Muhakkak ki vaadolunduğunuz şey, mutlaka vuku bulacaktır.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Ki şüphesiz size vaat edilmekte olan gerçekleşecektir.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Bakın, bekleyip görün denilen her şey mutlaka gerçekleşecektir.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Elbette, tehdit edildiğiniz şey mutlaka gerçekleşecektir:

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Şüphe yok ki vaad olunduğunuz şey, elbette vukû bulacaktır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Bilin ki size vaad olunan şeyler mutlaka olacaktır.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Size söz verilen şey muhakkak gerçekleşecektir.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Size söz verilen kıyamet kesinlikle kopacaktır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Size vâd edilen mutlaka gerçekleşecektir.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  (Bunlara andolsun) Ki size va’dedilen, mutlaka olacaktır.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Size vaadedilen elbette gerçekleşecektir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Şüphesiz, size vadedilmekte olan gerçekleşecektir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Ki size duyurulmuş olan mutlaka gerçekleşecektir.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Assuredly, what ye are promised must come to pass.