1. Andolsun (Allahın emirlerini haamilen) birbiri ardınca (yahud şer’-u akle uygun şeylerle ve iyiliklerle) gönderilib de, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (o emirlere) sert (ve çâlâk) rüzgârlar gibi hemen (imtisâle) koşan, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (şeriatın hükümlerini yer yüzünde) iyiden iyi yayan, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. bu suretle (hak ile baatılı) tam ma’nâsiyle ayırd etmiye vaasıta olan, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (5-6) kötülüğü imhaa ye, azâb ile tehdide çalışan peygamberlere vahyi getiren (melek) lere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (5-6) kötülüğü imhaa ye, azâb ile tehdide çalışan peygamberlere vahyi getiren (melek) lere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ki size va’d (ve tehdîd) edilegelen şeyler behemehal vaaki (olacak) dır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. yıldızlar (ın ışığı) söndürüldüğü zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. gök (yüzü) yarıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. dağlar (yerinden koparılıb) savurulduğu zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. peygamberlerin muayyen vakti geldiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (bu vakit) hangi güne gecikdirilmişdi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (Her şey’i) ayırd edib hukûm verme gününe. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bu ayırd etme gününü (n ehemmiyyetini) sana hangi şey bildirdi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Bunu) yalan sayanların o gün vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Biz öncekileri (bu tekzîblerinden dolayı) helak etmedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra geridekileri de onların arkasına takacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Biz günahkârlara böyle yaparız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Allahın âyetlerini ve peygamberlerini) yalan sayanların o gün vay haaline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Biz, sizi hakıyr bir sudan yaratmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onu sağlam bir yerde tutub da, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. ma’lûm bir vaktâ kadar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İşte biz (bunu) kudretimizle yapdık. Demek (biz) ne güzel kaadirler (iz)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (Kudretimizi) yalan sayanların vay o gün haaline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Biz, yeri bir toplantı yeri yapmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Dirilere de, ölülere de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Orada sabit sabit, yüce yüce (dağlar) vücûde getirmedik mi? Size tatlı bir su da içirmedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (Bu gibi ni’metleri) yalan sayanlarını o gün vay haaline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (O kâfirlere şöyle denilecek:) «(Haydi) o yalan diyegeldiğiniz şey’e (azaba) gidin». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. «Haydi (cehennemin) üç kola (ayrılmış) (duman) gölgesine gidin». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (Ki o), gölgelendirici değildir. (Onları) alevden de korumaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Çünkü o (ateş) öyle kıvılcım atar ki herbiri sanki bir saraydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Herbiri sanki sarı sarı erkek develerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yalan sayanların vay o gün haaline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bu, (hepsinin) dillerinin tutulacağı bir gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Onlara izin de verilmeyecek ki özür dilesinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (Bu günü) yalan sayanların o gün vay haaline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bu, ayırd etme ve hukûm verme günüdür. Sizi de, evvelki (ümmet) leri de (bir arada) toplamışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Eğer bir hıyleniz varsa hemen bu hileyi bana yapın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (Ba’si) yalan sayanların o gün vay haaline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (41-42) Hakıykat, takva saahibleri gölgeler, pınarlar ve canları ne isterse onlardan bir çok meyveler içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (41-42) Hakıykat, takva saahibleri gölgeler, pınarlar ve canları ne isterse onlardan bir çok meyveler içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (Şöyle denilir): «İşlemiş olduğunuz (iyi) amel (ve hareketlere mukaabil afiyetle yeyin, için». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. «Şübhe yok ki biz iyi hareket edenleri böyle mükâfatlandırırız». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (Cenneti) yalan sayanların o gün vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (Ey kâfirler, dünyâda) yeyin, biraz fâidelenin! Şübhesiz ki siz günahkârlarsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. (Ebedî nimeti) yalan sayanların vay o gün haaline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Onlara «(Allahın huzuurunda) eğilin» denildiği zaman eğilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (Emr-ü nehyi) yalan sayanların o gün vay haaline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Artık bundan sonra hangi söze inanacaklar onlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster