1. Onlar birbirlerine neyi soruşduruyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-3) Hakkında ihtilâf edici oldukları o büyük haberi (mi)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-3) Hakkında ihtilâf edici oldukları o büyük haberi (mi)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hayır (ihtilâfa ve soruşdurmıya hacet yok), ileride (onu) bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yine hayır, ileride bilecekler onlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) Biz yeri bir beşik, dağları kazıklar yapmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) Biz yeri bir beşik, dağları kazıklar yapmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sizi çift çift yaratdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Uykunuzu dinlenme yapdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Geceyi örtü kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gündüzü maişet vakti yapdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Üstünüze sağlam sağlam yedi (gök) bina etdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (Ona) parıl parıl parıldayan bir kandil asdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O sıkıcı mengenelerden de şarıl şarıl su indirdik, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (15-16) Onunla dâne, nebat ve (ağadan birbirine) sarmaşmış bağçeler çıkaralım diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (15-16) Onunla dâne, nebat ve (ağadan birbirine) sarmaşmış bağçeler çıkaralım diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şübhe yok ki o (hak ile batılı) ayırd etme ve hukûm verme günü ta’yîn edilmiş bir vakıtdır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. o gün «Suur» a üfürülecek de hepiniz bölük bölük geleceksiniz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (o gün) gök açılmış, kapı kapı olmuş, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. dağlar (yerlerinden koparılıb) yürütülmüş, bir serab haaline gelmişdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Şübhesiz ki cehennem bir pusudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Azgınların dönüb dolaşıb girecekleri bir yerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sonsuz devirler boyunca içinde kalacaklar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. orada ne bir serinlik, ne de içilecek bir şey tatmayacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Sâde bir kaynar su, bir de irin (içeceklerdir), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (Amellerine) uyaun bir ceza olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Çünkü onlar hiçbir hisâb ummuyorlardı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. bizim âyetlerimizi alabildiklerine yalan sayıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Biz ise her şey’i yazıb saymışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (Onlara şöyle denilir:) «İşte tadın (cezanızı)! Artık size azâb (ınız) ı artırmakdan başka bir şey yapmayacağız». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Şübhesiz takva saahibleri için (her korkudan) selâmet (ve her arzuuya) vuslet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (Ya o) bağçeler, üzüm bağları, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. memeleri tomurcuklanmış bir yaşıt kızlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. dolu kadeh (ler)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada ne boş bir lâkırdı, ne de birbirine yalan söyleme (nedir) işitmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (Bunlar) Rabbinden bir mükâfat ve yeter bir bağış olarak (verilir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (Evet) göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin Rabbi, rahmeti umuuma yaygın olan (Allah) dan (bir mükâfat ve yeter bir bağışdır bu. Mahluklar) Ona hitabda bulunmıya asla muktedir olamazlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O gün Ruuh ve melekler saf haalinde ayakda duracakdır. Rahmeti umuuma yaygın olan (Allah) ın, kendilerine izin verdiğinden başkaları (o gün) konuşmazlar. O (nlar) da (ancak) doğruyu söylemiş (ler) dir (söyleyeceklerdir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte bu, hak olan o gündür. O halde dileyen kişi Rabbine bir dönüş ve gidiş yeri edinsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Çünkü hakıykaten biz size yakın bir azabın tehlikesini haber verdik. O gün (her) kes iki elinin önden yolladığı ne ise (ona) bakacak, kâfir ise «Ah, ne olurdu ben bir toprak olaydım» diyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster