1. Andolsun (kâfirlerin cesedlerine) boğulmuş olan ruuhlarını tâ derinlikler (in) den söküb koparan, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (mü’minlerin canını ise) rıfk ile çıkaran (ölüm melek) lerine, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. andolsun (dalgıç yüzer gibi) yüzüb (ve gökden inib) de, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (kâfirlerin ruhlarını cehenneme, mü’minlerinkini cennete götürmekde) öncül olarak koşan, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. bir de (dünyânın) işi (ni) tedbîr eden (diğer melek) ler (zümresin) e (ki muhakkak hepiniz tekrar dirileceksiniz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O gün sarsan sarsacak, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. onun ensesine binecek olan da ardından gelecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün kalbler (korku ile) titreyecek, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (saahiblerinin) gözleri zilletle eğilecekdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onlar derler ki: «Biz mi saahiden eski haale döndürülmüş olacağız»? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. «Biz çürüyüb dağılmış kemikler olduğumuz vakit mı?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Dediler: «Öyle ise bu (yeni hayâta dönüş) ziyanlı bir dönüşdür». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Fakat o, ancak bir tek haykırışdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ki o zaman onlar (görürsün ki) hemen (diri olarak) toprağın yüzündedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sana (Habîbim) Musânın haberi geldi (değil) mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hani Rabbi ona mukaddes «Tuvaa» vadisinde (şöyle) nida etmişdi : Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. «Fir’avna git. Çünkü o, pek azmışdır». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onun için de ki : «(Küfürden, azgınlıkdan) temizlenmende meylin var mı senin»? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. «Ve seni Rabbin (i tanıtmıya) irşâd edeyim ki (Ondan) korkasın». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Musa gitdi, teblîğ etdi) Ona o en büyük mu’cizeyi gösterdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Fakat (Fir’avn Musâyı) yalanladı, (Allaha) ısyânetdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra da koşarak arkasını döndü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Nihayet (sihirbazlarını, yahud ordusunu) topladı da bağırdı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. «İşte ben sizin en yüce Rabbinizim»! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bunun üzerine Allah onu hem âhiret, hem dünyâ azâbiyle yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Şübhe yok ki (Allahdan) korkacak kimse (ler) için bunda kat’î bir ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sizi (tekrar) yaratmak mı (sizce) daha güc, yoksa göğ (ü yaratmak) mı ki onu (Allah) bina etmişdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onun boyunu O yükseltdi. Derken ona bir nizaam verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onun gecesini karardı, gündüzünü (aydınlığa) çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bundan sonra da yeri (ikaamete saalih bir halde) yayıb döşedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ondan suyunu, otlağını çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dağları (nı sapasağlam) dikdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (Allah bunları) size ve davarlarınıza birer fâide olmak üzere (yapmışdır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Fakat o (bütün belâlardan üstün) en büyük belâ geldiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İnsanın neye koşduğunu iyice anlayacağı gün, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. o alevli ateş (cehennem), görecek (her) kimseye apaçık gösterildiği (zaman). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Artık kim haddi aşarak küfretmiş, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. dünyâ hayâtını tercîh eylemişse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. işte muhakkak ki o alevli ateş (cehennem) onun varacağı yerin ta kendisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Amma, kim Rabbinin makaamından korkdu, nefsini hevâ (ve hevesin) den alıkoyduysa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. işte muhakkak ki cennet onun varacağı yerin ta kendisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sana o saati (kıyameti), onun ne zaman demir atacağını sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sende ona âid şey (bilgi) yokdur ki anlatasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onun nihayet (ilm) i ancak Allaha (dayanır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sen ondan korkacak kimselere ancak o tehlikeyi haber verensin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onlar bunu görecekleri gün sanki (günün) bir akşamından, yahud bir kuşluğundan başka durmamışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster