1. Andolsun, ardı ardınca, iyilikle gönderilenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Şiddetle esip yelenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bulutları yayıp sürenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Gerçekle aslı olmayanı ayırt edenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Öğütleri telkin edenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Özürle suçu yok etmek husûsunda olsun, yahut korkutma husûsuna âit bulunsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Şüphe yok ki size vaat edilen, mutlaka olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Yıldızların ışıkları sönünce. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve gök yarılınca. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve dağlar, yerlerinden kopup dümdüz olunca. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ve peygamberler toplanınca. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Hangi gün için geciktirildi bunlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ayırma günü için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve nedir, bilir misin ayırma günü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Vay hallerine o gün yalanlayanların. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Önce gelenleri helâk etmedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra da son gelenleri tutar, katarız onlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Böyle yaparız günahkârlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Vay hallerine o gün yalanlayanların. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sizi, bayağı ve azıcık bir sudan yaratmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Derken onu, karâr edilecek kuvvetli bir yerde tutmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Bilinen bir müddete dek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Derken taktîr ettik yaratılışını, ne güzel de takdîr ederiz biz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Vay hallerine o gün yalanlayanların. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Yeryüzünü, bir toplantı yeri olarak halk etmedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Dirilere ve ölülere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve orada, sâbit ve metin dağlar yarattık ve sizi, tatlı suyla suvardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Vay hallerine o gün yalanlayanların. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Haydi yürüyün yalanladığınıza doğru. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yürüyün üç kola ayrılmış gölgeye doğru. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ne gölgelendirir sizi o, ne alevden korur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. O, köşk gibi kıvılcımlar fırlatır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sanki o kıvılcımlar, birer sarı erkek devedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Vay hallerine o gün yalanlayanların. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bu, bir gündür ki söz söyleyemezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Onlara izin de verilmez, özür getiremezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Vay hallerine o gün yalanlayanların. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Budur ayırma günü, sizi de toplarız, öncekileri de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Artık bir düzeniniz varsa düzüp koşun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Vay hallerine o gün yalanlayanların. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Şüphe yok ki çekinenler, gölgeliklerdedir ve pınar başlarında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. arzuladıkları meyveleri bulurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yiyin ve için, âfiyetler olsun yaptıklarınıza karşılık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Şüphe yok ki böyle mükâfatlandırırız iyilik edenleri. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Vay hallerine o gün yalanlayanların. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Yiyin ve geçinin az bir müddet, şüphe yok ki suçlularsınız siz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Vay hallerine o gün yalanlayanların. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Rükû edin denince onlara, rükû etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Vay hallerine o gün yalanlayanların. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Bundan sonra artık hangi söze inanırlar ki? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster