1. Neyi birbirlerine sorup dururlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Pek ulu haberi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Öylesine haber ki onlar, bu hususta aykırılığa düşmüşlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hayır, bilirler yakında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gene de hayır, bilirler yakında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yeryüzünü, hazır bir yaygı olarak yaymadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve dağları, çiviler gibi çaktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve sizi, çift çift yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve uykunuzu, vakitli bir istirâhat zamânı kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve geceyi, her şeyi örten bir örtü yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ve gündüzü de geçim zamânı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve üstünüzde, yedi sağlam yapı kurduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve yalım yalım yanan bir kandil yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve sıkılan bulutlardan şarıl şarıl sular akıttık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Akıttık da o sâyede tohumları, otları. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve birbirine sarmaş dolaş bahçeleri, bağları meydana getirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şüphe yok ki ayırma gününün vakti de tâyin edilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O gün Sûr üfürülür de gelirsiniz bölük bölük. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve gök açılmış, kapılar haline gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. ve dağlar yürütülmüş, serâba dönmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Şüphe yok ki cehennem pusudadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Azanlara dönüp varılacak son yerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Yıllar boyunca kalırlar orada. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ne bir serinlik tadarlar, ne içilecek bir şey. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ancak bir kaynar su, ancak bir kan ve irin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Bir cezâdır ki tam uygun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Şüphe yok ki onlar, hiçbir soru ummazlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ve delillerimizi boyuna yalanlarlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ve biz her şeyi bir bir sayıp yazdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Artık tadın, ancak azâbınızı arttırırız sizin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Şüphe yok ki çekinenlere bir kurtuluş, bir kutluluk ve murâda eriş yeri var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bahçeler, üzümler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ve memeleri yeni sertleşmiş yaşıt kızlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve dopdolu kadeh. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ne boş bir söz duyarlar orada, ne birbirlerini yalanlama. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Rabbinden, fazlasıyle bir lütuf ve ihsân. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Göklerin ve yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir rahman, onun hitâbına nâil olmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O gün, Rûh ve melekler, saf saf dururlar; konuşamazlar, ancak rahmânın izin verdiği konuşur ve gerçek söyler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Bugün, gerçektir, artık dileyen, dönüp Rabbinin tapısına varmaya bir vesîle edinir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphe yok ki biz sizi, yakın bir azapla korkutmadayız; o gün kişi, elleriyle hazırladığına bakar ve kâfir de ne olurdu der, keşke toprak olaydım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster