1. Andolsun; birbiri ardınca gönderilenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Esip savuranlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yaydıkça yayanlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ayırdıkça ayıranlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Öğüt bırakanlara: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Özür yahut uyarmak için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (Bunlara andolsun) Ki size va’dedilen, mutlaka olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Yıldızlar(ın ışığı) silindiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gök yarıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Elçilere vakit belirlendiği zaman: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ertelenmiş oldukları gün için, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Yani hüküm günü için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hüküm gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Yalanlayanların vay haline o gün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Öncekileri helâk etmedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra geridekileri de onların ardına takarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Suçlulara böyle yaparız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Hakkı) yalanlayanların vay haline o gün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sizi âdi bir sudan yaratmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onu sağlam bir karar yerine koyduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Belli bir süreye kadar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Biçimlendirdik. Ne güzel biçim vereniz Biz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yalanlayanların vay haline o gün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Arz’ı toplanma yeri yapmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Diriler ve ölüler için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Orada yüksek yüksek dağlar meydana getirmedik mi? Ve size tatlı su(lar) içirmedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Yalanlayanların vay haline o gün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Haydi yalanladığınız (azâb)a gidin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Üç dallı bir gölgeye gidin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ki ne gölgelendirir, ne de alevden korur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. O, kütük gibi kıvılcım(lar) saçar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (Saçtığı) kıvılcım, sanki sarı bir halattır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yalanlayanların vay haline o gün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bu, konuşamayacakları gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Kendilerine izin de verilmez ki özür dilesinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yalanlayanların vay haline o gün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. İşte bu, hüküm günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya topladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Eğer (kurtulmak için yapacağınız) bir hileniz varsa bana hile yapın (da beni atlatın). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yalanlayanların vay haline o gün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Korunanlar ise gölgeler altında, çeşme başındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Gönüllerinin çektiği meyvalar içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. "Yaptıklarınıza karşılık âfiyetle yeyin, için!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. "Biz, güzel davrananları böyle mükâfâtlandırırız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Yalanlayanların vay haline o gün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. "Yeyin, azıcık sefâ sürün, siz suçlularsınız!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Yalanlayanların vay haline o gün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Onlara: "Rükû’ edin" dendiği zaman rükû’ etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Yalanlayanların vay haline o gün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlar bun(a inanmadık)dan sonra hangi hadise (söze) inanacaklar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster