1. Andolsun birbiri ardınca gönderilenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Şiddetle esip savuranlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yaydıkça yayanlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (Hak ile batılı kesin) bir ayırım ile ayıranlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Zikri (vahyi) bırakanlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Mazeret veya uyarı için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Şüphe yok ki, size vaadedilen mutlaka gerçekleşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Yıldızlar(ın ışıkları) söndürüldüğü zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gök yarıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dağlar yerlerinden sökülüp savurulduğu zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Peygamberler (şahitlik için) belli bir vakitte getirildiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (Bu) hangi gün için ertelenmişti? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ayırım (hüküm) günü için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sen ayırım gününün ne olduğunu bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. O gün, yalanlayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Biz öncekileri helâk etmedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra geride kalanları da onların peşlerine takacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O gün, yalanlayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sizi bayağı bir sudan yaratmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ardından onu sağlam bir karar yerine yerleştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Belli bir süreye kadar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İşte biz (buna) güç yetirdik. Biz ne güzel güç yetireniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O gün, yalanlayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Biz yeryüzünü bir toplanma yeri kılmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Diriler ve ölüler için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Orada yüksek sabit dağlar var etmedik mi ve size tatlı bir su içirmedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O gün, yalanlayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Yalanlamakta olduğunuz (azab)a doğru gidin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Üç kola ayrılmış bir gölgeye gidin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. O ne gölgelendirir, ne de alevden korur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Şüphesiz o (ateş) saray gibi kıvılcım(lar) atar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. O (kıvılcım) sanki sarı develer gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. O gün, yalanlayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bu, onların konuşamayacakları bir gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Kendilerine izin de verilmez ki özür bildirsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O gün, yalanlayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. İşte bu ayırım günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya toplamışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Eğer bir hileniz varsa haydi bana hile yapın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. O gün, yalanlayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Şüphesiz takva sahipleri gölgelerde ve pınar başlarındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ve canlarının çektiği meyveler (arasındadırlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. ’Yapmakta olduklarınıza karşılık afiyetle yiyin ve için.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. İşte biz iyilik edenleri böyle mükâfatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. O gün, yalanlayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Yiyin ve biraz yararlanın; muhakkak ki siz suçlularsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O gün, yalanlayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. ’Rüku edin’ dendiğinde rüku etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. O gün, yalanlayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Bundan sonra hangi söze inanacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster