1. İnsanın üzerinden, henüz anılmaya değer bir şey olmadan önce uzun dönemden (dehrden) bir süre geçmemiş miydi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Biz insanı karışık bir nutfeden yarattık. Onu imtihan etmekteyiz. Bu yüzden onu işitici ve görücü kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Biz ona yolu gösterdik; artık ya şükredici olur, ya da nankör. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biz kâfirler için zincirler, halkalar ve çılgınca yanan bir ateş hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Şüphesiz iyiler karışımı kafur olan bir kadehten içerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bir kaynaktır ki, Allah’ın kulları ondan içer; onu (istedikleri yere) fışkırtarak akıtırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (Onlar) adaklarını yerine getirir, kötülüğü yaygın olan bir günden korkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kendilerinin ona sevgi duymalarına rağmen yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. ’Biz size sadece Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür istemiyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Çünkü biz suratların asılacağı, zorlu bir gün dolayısıyla Rabbimizden korkarız.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah da onları bu günün kötülüğünden korumuş ve kendilerine bir yüz parlaklığı ve sevinç vermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Sabretmelerinden dolayı onları cennet ve ipekle mükafatlandırmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Orada koltuklara dayanırlar. Ne (yakıcı) güneş ne de dondurucu soğuk görürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Gölgeleri kendilerine yakındır. Devşirilecek meyveleri de eğdirildikçe eğdirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Etraflarında gümüş kaplar ve billur kaseler dolaştırılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gümüşten kaseler ki ölçülerini (hizmetçiler) belirlemişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onlara orada karışımı zencefil olan bir kadehten içirilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (Bu) orada selsebil diye adlandırılan bir kaynaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Etraflarında ölümsüzlüğe kavuşturulmuş gençler dolaşır ki, sen onları gördüğünde saçılmış inciler sanırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Her nereye baksan bir nimet ve büyük bir mülk görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Üstlerinde ince ipekten ve kalın atlastan yeşil elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. ’Bu ancak sizin için bir mükafattır; gayretiniz kabul görmüştür.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Şüphesiz sana Kur’an’ı parça parça biz indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Şu halde Rabbinin hükmüne sabret ve onlardan hiçbir günahkara veya bir nanköre itaat etme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Sabah, akşam Rabbinin adını an. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Gecenin bir bölümünde de O’na secde et ve gecenin uzun bir bölümünde O’nu tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Şüphesiz bunlar peşin olanı (dünyayı) seviyor, önlerindeki ağır bir günü bırakıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onları biz yarattık ve organlarını sağlamlaştırdık. Dilediğimiz zaman da onları benzerleriyle değiştiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol edinir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Allah dilemedikçe de siz (bir şey) dileyemezsiniz. Şüphesiz O bilendir, hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Dilediğini rahmetine sokar. Zalimlere gelince, onlar için acıklı bir azap hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster