1. Andolsun ardarda gönderilen rüzgarlara veya rüzgarlar misali Allah yolunda peşpeşe akıp gidenlere veya ardarda inen Allah sözüne. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Derken kökünden koparıp savuran rüzgarlara veya şiddetle eserek batılı savurup atan mesajlara veya Allah’ın dinini yaydıkça yayanlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. bulutları yayıp süren rüzgarlara veya hakikat tohumlarını yaydıkça yayanlara veya bulutları yayıp dağıtan meleklere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Böylece doğru ile eğriyi kesin şekilde ayıran. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Öğüt getirip sunan meleklere ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. onlar kulların Allah katında ileri sürebilecekleri delilleri kalmaması için özrü ortadan kaldırmak veya azap ve ceza ile kulları korkutmak üzere gelirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Bütün bunlara andolsun ki, size vaadolunan kıyamet, ceza, hesap mutlaka olacaktır. Bu gerçekleşecek olan kıyamet; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Yıldızlar söndüğü zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. gökyüzü yarılıp parçalandığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. dağlar yerinden kopup savrulduğu zaman Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. ve bütün elçiler belirlenen bir vakitte toplanmaya çağırıldıkları zaman; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bu olaylar ve peygamberler hangi gün için geciktirildiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Doğruyu yanlıştan ayırt etme günü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bu ayırım gününün nasıl bir gün olacağını bilebilirmisin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. O gün, Kur’ân’ı, peygamberleri ve hesap gününü yalanlayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Biz geçmişteki o günahkarları yok etmedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra gelenleri de onların peşine katarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İşte günahlara batıp gidenlere böyle yaparız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O gün hakkı yalanlayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sizi basit bir sudan yaratmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. O suyu ana rahminde sağlam bir yere yerleştirdik, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. belli bir süreye kadar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Biz o insanı belli bir ölçüye göre yarattık. Herşeyi belli bir ölçüye göre yapmaya ne güzel güç yetiririz biz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O gün hakkı yalanlayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Biz yeryüzünü toplantı yeri yapmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Diriler ve ölüler için, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Orada yüksek sabit dağlar var etmedik mi ve size tatlı bir su içirmedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O gün hakkı yalanlayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Haydi o yalanlayıp durduğunuz o azaba gidin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yürüyün cehennemin üç kola ayrılmış gölgesine doğru. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Hiçbir serinliği olmayan ve ateşin alevinden de korumayan gölgeye." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. O cehennem saray gibi kıvılcımlar fırlatır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sanki o kıvılcımlar birer sarı devedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. O gün hakkı yalanlayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bu bir gündür ki, hiç kimse söz söyleyemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Özür dilemeleri için izin de verilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O gün hakkı yalanlayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bu gün ayrılma ve hüküm verme günüdür. Sizi de, önce gelenleri de topladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Eğer kurtulmak için yapacağınız bir hileniz varsa, gösterin bana hilenizi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. O gün hakkı yalanlayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yollarını Allah’ın kitabıyla bulanlar, gölgeliklerde ve pınar başlarındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Arzu ettikleri her meyveden tadacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. "Hayatta iken yaptıklarınızın karşılığı olarak afiyetle yiyin için" denilecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. İyilik yapanları biz işte böyle ödüllendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. O gün hakkı yalanlayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Ey kitabı ve peygamberleri yalan sayıp, inkâr edenler! Yiyiniz, dünyadan faydalanınız, biraz sefa sürün ama siz günahkarlar mutlaka azapla karşılaşacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O gün hakkı yalanlayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Onlara Allah’ın huzurunda baş eğin denildiğinde, asla bunu yapmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. O gün hakkı yalanlayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Peki bu Kur’ân’dan sonra acaba hangi söze inanırlar ve inanacaklar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster