1. O inkârcıların birbirlerine sorup durdukları nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O dehşetli yeniden dirilme haberini mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Üzerinde hiç bir şekilde anlaşamadıkları. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Elbette zamanı geldiğinde onu anlayacaklar Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. ve bir kez daha elbette zamanı geldiğinde anlayacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Biz yeryüzünü sizin için döşek gibi bir dinlenme yeri yapmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Sizi sarsmaması için dağları da sabit kazıklar gibi yapmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sizi çift çift yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Uykunuzu sizin için bir dinlenme vasıtası kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Geceyi karanlığıyla herşeyi örten bir örtü yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gündüzü de geçiminiz için çalışıp kazanma zamanı yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Üstünüze yedi sağlam gök meydana getirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Güneşi parıl parıl parlayan bir lamba gibi astık oraya. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve sıkışan bulutlardan şarıl şarıl su indirdik Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. ki, onunla taneler ve bitkiler yetiştirelim diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ağaçları; sarmaş dolaş olmuş bağlar ve bahçeleri de meydana getirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Muhakkak ki, iyinin kötünün birbirinden ayırt edileceği hüküm günü belirlenmiş bir vakittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O gün sura üflenecek ve siz de bölük bölük geleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O gün gök açılmış ve kapı kapı olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Dağlar yerinden oynayıp yürüyecek ve bir seraba dönecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Cehennem, inkâr edenleri gözetleyen zebânilerin üssü konumunda olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Azgınların varacağı yer orasıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onlar orada çağlar boyu kalacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Orada ne bir serinlik tadacaklar, ne de susuzluk giderici bir içecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ancak kaynar sular, kan ve irin içecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Dünyada yaptıkları işlere uygun bir karşılık olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Bizim ayetlerimizi alabildiklerine yalan sayıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ama biz yaptıkları herşeyi bir bir sayıp kayda almışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. "Artık azabı tadınız. Biz sizin azabınıza ancak azap katarız" denilecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ama yollarını Allah’ın kitabıyla bulanlar için kazanç ve kurtuluş vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Muhteşem bahçeler ve bağlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. memeleri yeni sertleşmiş yaşıt kızlar Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. ve dolup taşan mutluluk kadehleri. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. O cennette ne boş ve anlamsız söz, ne de yalan işitirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Rabbinden fazlasıyla bir lütuf ve ihsan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki herşeyin Rabbi olan Rahman’dan bir ödül olarak. O’nun huzurunda söz söylemeye kimse güç yetiremez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O gün Rûh ve melekler saf saf dururlar. Rahman’ın izin verdiği kimseden başkası konuşamaz. Onlar da ancak doğru söz söylerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Gerçek olan ve muhakkak gelecek gün o gündür. O halde dileyen Rabbine giden yolu tutsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Gerçek şu ki; Biz sizi yakındaki bir azaba karşı uyarmaktayız. O gün herkes ellerinin önden gönderdiğine bakacak. Allah’tan gelen gerçekleri örtbas eden ise, büyük bir pişmanlık içinde, "Ah ne olurdu ben hesabı görülüp cezasını hakeden insan değil de, keşke toprak olaydım" diyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster