1. Andolsun kâfirlerin ruhlarını şiddetle çekip çıkaran meleklere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. mü’minlerin ruhlarını kolayca rahatklıkla alan meleklere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. gökten inip çıkarken dalgıçlar gibi yüzdükçe yüzen tüm meleklere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. yarış yaparcasına ruhları hızlıca götüren meleklere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. kâinâttaki tüm işleri, Allah’ın emriyle evirip çeviren meleklere andolsun ki; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O gün bir sarsıntıdır sarsar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ardından bir sarsıntı daha gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kalpler o gün titreyip yerinden oynayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gözler korkudan donakalacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. "Öldükten ve kabre konulduktan sonra tekrar ilk durumumuza mı döndürüleceğiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Tamamen çürüyüp bir külçe kemik haline gelsek de mi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Öyleyse bu zararlı bir dönüş olur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. "Öldükten sonra dirilme olayı tek bir haykırış, sûra üfürülüşten ibarettir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Derken onlar uyanmışlar ve hepsi birden bir düzlüktedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Musa’nın kıssasından hiç haberin oldu mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hani kutsal bir vadide Rabbi O’na şöyle seslenmişti: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "Sen Firavun’a git, doğrusu o iyice azmıştır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. "Kendini günah ve küfür kirlerinden temizlemeye niyetin var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve sana Rabbinin yolunu göstereyim de korkasın, saygı duyasın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Derken Musa ona en büyük mucizesi olan asanın yılana çevrilmesini gösterdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ama Firavun O’nu yalanladı ve karşı geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra döndü Musa’nın getirdiklerini iptal etmek için bütün gücüyle çalışmaya koyuldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Derken ileri gelenlerini ve halkını topladı ve bağırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Ben sizin en büyük Rabbiniz değil miyim?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Derken Allah onu dünyada boğarak ahirette de cehennemle azaplandırarak helak etmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Şüphe yok ki bunda korkanlar için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sizi yaratmak mı daha zordur, yoksa göğü yaratmak mı? Ki o gökleri Allah yaratmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O gök kubbeyi yükseltmiş ve ona gerektiği gibi biçim vermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onun gecesini karanlık yapmış ve gündüzünü de aydınlatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ve ardından yeryüzünü düzenleyip yaymıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Oradan suyunu ve otlağını çıkarıp meydana getirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dağlarını dikip sağlam şekilde yerleştirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın geçinmesi içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve böylece bütün insanlığı sarsacak olan yeniden dirilme olayı gelip çattığında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. O gün insan ne için çalışıp çabaladığını hatırlayıp anlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ve cehennem, belirtilir görene. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Artık kim azmışsa Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. ve dünya hayatını ahirete tercih etmişse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. artık onun yeri yurdu cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Hesap gününde Rabbinin huzurunda durmaktan sakınanın ve nefsini kötü arzulardan alıkoyanın Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. yeri yurdu da cennettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ey peygamber! Sana kıyamet ne zaman gelip çatacak diye soruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sende ona ait bilgi nerede ki, anlatasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Çünkü onun bilgisinin başı ve sonu yalnız Rabbinin katındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sen ancak o kıyametten korkanları uyarmak için gönderilmişsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. İnsanlar kıyameti gördükleri gün, sanki dünyada ancak bir akşam veya kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster