1. İnsanın tarih sahnesinde görünmesinden önceki dönem, insan henüz anılır birşey değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Gerçekten biz insan soyunu erkek ve dişi sularıyla birleşik bir damla sudan yarattık ve onu imtihan etmekteyiz. Biz onu işitme ve görme duyularıyla donatılmış bir varlık kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gerçek şu ki biz ona yolu yöntemi gösterdik. İmana gelerek şükredici ya da Allah’tan gelen gerçekleri örtbas etme yolunu tercih ederek nankör olması artık kendisine bağlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biz kafirler için zincirler, kelepçeler ve çılgın alevli cehennem hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bu cehenneme değil de cennete giren iyi kişiler,  en güzel koku olan kâfûr karıştırılmış meşrubatı, kadehlerden içerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Allah’ın has kullarının içtikleri bu has meşrubat öyle bir kaynaktan çıkar ki, o kullar onu istedikleri zaman ve zeminde emirleri altında bulundurup içebilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Bu kullar adaklarını yerine getirirler ve şerri her yanı saran ve kaplayan kıyamet gününden korkarlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Allah’a olan sevgileri için veya mala olan sevgilerine rağmen yemeklerini yoksula, yetime ve tutsağa verirler, onları doyururlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Biz sizi yalnız Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Doğrusu sıkıntı ve dehşet dolu bir günde Rabbimize vereceğimiz hesabın korkusunu duyuyoruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ve bu yüzden Allah onları o günün dehşetinden koruyacak, aydınlık ve sevinç verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Dinleri uğrunda her türlü eziyet ve işkencelere katlanmalarına karşılık mükafatları cennettir ve ipekli elbiselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Orada sedirlere yaslanıp uzanacaklar ve ne yakıcı bir güneş ve ne de şiddetli bir soğuk görecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Cennet ağaçlarının gölgeleri onları kuşatmıştır. O ağaçların meyveleri kolay toplanacak şekilde onlara iyice yaklaştırılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Çevrelerinde gümüşten kaplar ve kristal kadehler dolaştırılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gümüş beyazlığında ve cam gibi parlak kadehlerdir ki, hepside cennetliklerin içecekleri ölçüye ve susuzluklarına göre ayarlanmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve bir kadehle susuzlukları giderilir ki, içindeki meşrubata zencefil karıştırılmıştır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. oradaki selsebil isimli bir kaynaktan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Çevrelerinde öyle ölümsüz gençler dolaşır. Onları görünce sanırsın ki saçılmış incilerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Orada nereye baksan hep nimet ve büyük bir saltanat görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. O kimselerin üzerinde yeşil ipekten ve atlastan elbiseler olacak, onlar gümüş bileziklerle süslenecekler ve Rableri onlara en temiz içeceklerden ikram edecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Bunlar sizin ödüllerinizdir. Çünkü hayatta iken yaptığınız işlerle Allah’ın rızasını kazandınız" denilecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Şüphe yok ki, biz indirdik Kur’ân’ı sana ayet ayet, zaman zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Öyleyse Rabbının hükmünü sabırla bekle ve onlardan hiçbir günahkara ve Allah’tan gelen gerçekleri örtbas eden kimselere uyma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Rabbının adını sabah akşam an. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Geceleyin uyandığında da O’na secde et, namaz kıl ve uzun geceler boyunca da boş durma, Allah’ın sınırsız şanını yücelt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Gerçekten bu inkârcılar o çabucak geçen dünyayı severler ve önlerinde gelecek olan son derece ağır günü ihmal edip bırakıp giderler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onları biz yarattık ve yaratılışlarını her yönden sağlamlaştırıp pekiştirdik. Dilediğimiz zaman değişikliğe uğratıp onların yerine Allah’a daha çok ibadet eden onlardan daha hayırlılarını getiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Muhakkak ki bütün bu anlatılanlar, bir uyarı ve öğüttür. Öyleyse dileyen Rabbine giden doğru yolu tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ama Allah size o yolu göstermeyi dilemedikçe, siz onu dileyemezsiniz. Çünkü bilin ki Allah herşeyi görendir ve yaptığı herşeyi yerli yerince yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Dileyeni yahut dilediğini rahmetine kabul eder ama yaratılış gayesi dışında yaşamış olanlara öteki dünyada şiddetli bir azap hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster