1. Tanınan tüm gönderilenlere (elçilere)… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Getirdikleri mesajlarla (ortalığı allak bullak edip) fırtına estirenlere… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Allah’ın mesajlarını) Yaydıkça yayanlara… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (Doğrularla yanlışları) Ayırdıkça ayıranlara… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Allah’ın zikrini… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Suçlarından dolayı özrün nasıl yapılacağını veya uyarmayı ulaştıranlara, yemin olsun ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Vaat edilen şey (hesap günü), kesinlikle meydana gelecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Yıldızların ışığı söndürüldüğünde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gök yarılıp parça parça olduğunda. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dağlar un ufak hale getirildiğinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bütün elçiler bir vakitte toplanıldığında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (Dünyadaki cezaların) geri bırakıldığı gün ise. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (Doğru ile yanlışı) Ayırma günü için bırakıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bilir misin, ayırma günü nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Yazıklar olsun o gün, (hakkı) yalanlayanlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Biz, daha öncekileri helak etmedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra diğerlerini helak etmeye devam etmedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Biz bunları suçlu günahkârlara yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Yazıklar olsun o gün, (doğruları) yalanlayanlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sizi basit bir sudan yaratmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra o suyu sağlam bir yere yerleştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Bilinen bir zamana kadar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (Bebeğin ana rahminde ne kadar kalacağına) Biz karar verdik. Biz ne güzel karar vericileriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yazıklar olsun o gün, yalanlayanlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Biz yeryüzünü toplanma yeri yapmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Diriler ve ölüler için Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Yeryüzün de sapasağlam yüksek dağlar yaptık ve size tatlı sular içirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Yazıklar olsun o gün, yalanlayanlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Haydi bakalım! Şu yalanlamış olduğunuz hesap gününe gidin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Haydi! Şu üç guruba ayrılmış gölgeye yürüyün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Gölgesi kesinlikle olmayan ve o parlak ateşten korumaya faydası olmayan gölgelere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. O ateş ki, koca saraylar kadar kıvılcımlar saçar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sanki o kıvılcımlar sarı erkek develer gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yazıklar olsun o gün, yalanlayanlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bu gün, o mücrimler asla konuşmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Onlara izin verilmez ki, mazeretlerini ortaya koysunlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yazıklar olsun o gün, gerçekleri yalanlayanlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Sizi ve öncekileri bir araya topladığımız hüküm/ayırma günüdür bu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Eğer sizin bir planınız varsa, o planı bana uygulayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yazıklar olsun o gün, doğruları yalanlayanlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Allah dan korunanlar ise, gölgelerin içinde ve pınarların başlarındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Orada canlarının çektiği her türlü meyveler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yaptıklarınızın karşılığı olarak, hesapsız olarak yiyin için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. İşte biz iyi davrananları böyle mükafaatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Yazıklar olsun o gün, hakkı yalanlayanlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (Dünyada) Yiyin, az bir süre yaşayın. Siz gerçekten suçlularsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Yazıklar olsun o gün, hakikatleri yalanlayanlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Onlara, Rabbinizin önünde eğilin denildiğinde, büyüklenerek eğilmediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Yazıklar olsun o gün, yalanlayanlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Peki, o zaman, Allah’ın vahyinden başka hangi söze inanacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster