1. Dalga dalga salınanlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kasırga gibi esip savuranlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Her yana dağıtanlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Doğruyu eğriden kesin çizgilerle ayıranlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İlahi mesajı peygamberlere iletenlere andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ya bahaneleri boşa çıkarmak ya da uyarmak amacı ile, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Size söz verilen kıyamet kesinlikle kopacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Yıldızlar karardığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gök parçalandığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dağlar ufalanıp dağıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Peygamberlerin tanıklık sıraları geldiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bu tanıklık hangi güne ertelendi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Hüküm gününe. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hüküm gününün ne olduğunu biliyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. O gün inkarcıların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Önceki inkarcı toplumları yoketmedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonraki inkarcıları da katarız onlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İşte biz günahkârlara böyle yaparız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O gün inkarcıların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sizi basit bir sıvı damlasından yaratmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra o sıvı damlasını korunaklı bir yuvaya yerleştirmedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. belli bir süreye kadar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Biz o sıvı damlacığın gelişmesini aşamalı bir plâna bağladık. Biz ne güzel plân yaparız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O gün inkarcıların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Biz yeryüzünü barınak yapmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ölüler için de diriler için de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Orada yüksek dağlar yaratmadık ve size tatlı sular içirmedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O gün inkarcıların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Şimdi inkar ettiğiniz yere koşunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Üç çatallı gölgeye koşunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Serinlik sağlamayan ve alevden korumayan gölgeye! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. O saray gibi kocaman kıvılcımlar saçar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Her biri birer sarı deve gibi kıvılcımlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. O gün inkarcıların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bugün onların konuşamayacakları bir gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Özür dilemelerine de izin verilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O gün inkarcıların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bugün sizi ve sizden öncekileri biraraya getirdiğimiz bir hüküm günüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Eğer bana karşı oynayacağınız bir oyununuz varsa haydi, oynayın bakalım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. O gün inkarcıların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kötülüklerden sakınanlara gelince anlar ağaç gölgeleri altında ve pınar başlarındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Canlarının çektiği meyvalarla başbaşadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (43-44) Kendilerine, "Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi âfiyetle yiyiniz, içiniz" denilecektir. İşte biz, güzel amel yapanları böyle ödüllendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Biz iyilik yapanları, İşte böyle ödüllendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. O gün inkarcıların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Şimdi yiyiniz, azıcık safa sürünüz, sizler suçlusunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O gün inkarcıların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Onlara «rükûa varın» dendiğinde rüküa varmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. O gün inkârcıların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlar Kur’an’a inanmadıktan sonra hangi söze inanacaklar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster