1. O inkârcıların birbirlerine sorup durdukları nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O büyük haberi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ki onlar onda ayrılığa düştüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hayır yakında bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yine hayır, yakında bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yeryüzünü bir beşik, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Dağları da onun için birer direk kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve sizi çift çift yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Uykunuzu dinlenme vakti yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Geceyi bir örtü yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gündüzü geçiminiz için çalışıp kazanma zamanı yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Oraya parlak kandiller astık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sıkışan bulutlardan şarıl şarıl su indirdik ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (15-16) Onunla taneler, bitkiler ve birbirine sarmaş dolaş olmuş ağaçlı bahçeler çıkaralım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (15-16) Onunla taneler, bitkiler ve birbirine sarmaş dolaş olmuş ağaçlı bahçeler çıkaralım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Muhakkak ki hüküm günü, belirlenmiş bir vakittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sur’a üflendiği gün, bölük bölük Allah’a gelirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O gün gökyüzü açılır ve orada pek çok kapılar oluşur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Cehennem de suçluları gözetleyip durmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Orası azgınların varacağı yerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Orada sonsuza dek kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Orada ne bir serinlik ne de içilecek bir şey tadarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Yalnız kaynar su ve irin içerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Yaptıklarına uygun bir ceza olarak Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Çünkü onlar bir hesab görüleceğini ummuyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ayetlerimizi de tamamen yalanlamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Biz de herşeyi sayıp yazmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Şimdi tadın, artık size azabtan başka bir şeyi artırmıyacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Takva sahipleri için de başarı ödülü vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Nice bahçeler, bağlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar ve Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Dolu dolu kadehler Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada ne boş bir söz ve ne de yalan işitirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Bunlar Rabbinin katından yaptıklarına karşılığı verilenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O, göklerin yerin ve ikisi arasında olanların Rabbidir. O, önünde kimsenin konuşamayacağı Rahman olan Allah’tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Cebrail ve meleklerin dizi dizi durdukları gün, Rahman olan Allah’ın izni olmadan kimse konuşamayacaktır. Konuştuğu zaman da doğruyu söyleyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. işte gerçek gün budur. Dileyen kimse Rabbine götürecek bir yol benimser. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Sizi yakın gelecekteki azabla uyardık; o gün kişi elleriyle sunduğuna bakar ve inkarcı da «Keşke toprak olsaydım» der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster