1. Birbiri peşinden gönderilenlere andolsun ki! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Estikçe eserek (zararlıları) savurup atanlara andolsun ki! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Hakikat) tohumlarını yaydıkça yayanlara andolsun ki! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (Hak ile bâtılın, hakikat ile dalâletin, doğru ile eğrinin) arasını ayırdıkça ayıranlara andolsun ki! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Kalplerde) Allah’ın zikrini uyandıranlara andolsun ki! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Gerek (Allah’a yönelenleri) arıtmak, gerek (kötüleri) sakındırmak için olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Bilin ki size vaad olunan şeyler mutlaka olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gök yarıldığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dağlar ufalanıp savrulduğu zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Peygamberlerin belirli vakti geldiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Hangi güne ertelenmişti? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Hüküm gününe. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hüküm gününün ne olduğunu bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. O gün, (hakikatları) yalanlayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Biz öncekileri helâk etmedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra geridekileri de onların arkasına takacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İşte biz günahkârlara böyle yaparız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O gün, (hakikatları) yalanlayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Biz sizi hakir bir sudan yaratmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra o suyu sağlam bir karargâh olan rahime yerleştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Belli bir süreye kadar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Biz buna güç yetirmişizdir. Biz ne mükemmel kudret sahibiyiz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O gün, (hakikatları) yalanlayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Biz yeryüzünü toplanma yeri yapmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Diriler ve ölüler için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Yeryüzünde haşmetli dağlar meydana getirdik. Size tatlı sular içirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O gün, (hakikatları) yalanlayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Haydi, yalanlamış olduğunuz azaba doğru gidin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Üç kola ayrılmış olan bir gölgeye gidin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. O, ne gölgelendirir, ne de alevden korur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. O ateş öyle kıvılcımlar atar ki, her biri bir saray gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sanki o kıvılcımlar sarı sarı develer gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. O gün, (hakikatları) yalanlayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bu, onların konuşamayacakları gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Kendilerine izin de verilmez ki mazeretlerini beyan etsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O gün, (hakikatları) yalanlayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. İşte hüküm günü budur. Sizi de sizden öncekileri de bir araya toplamışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (Kurtulmanız için) bir hileniz varsa, gösterin bana hilenizi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. O gün, (hakikatları) yalanlayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Muttakiler ise gölgeler altında ve pınar başlarındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Canlarının çektiği meyveler arasındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yaptıklarınıza karşılık olarak afiyetle yiyin için! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. İşte biz muhsinleri (iyilik yapanları) böyle mükâfatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. O gün, (hakikatları) yalanlayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Yiyiniz, faydalanınız biraz! Gerçek şu ki sizler suçlusunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O gün yalanlayanlara veyl olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Onlara: "Rükû edin!" denildiği zaman rükû etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. O gün, (hakikatları) yalanlayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Peki onlar, bundan/bu Kur’an’dan sonra hangi söze/habere inanacaklar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster