1. Onlar birbirlerine hangi şeyden soruyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O büyük haberden mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Üzerinde anlaşamadıkları şeyi mi?. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hayır! İleride bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hayır hayır! Onlar ileride bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Biz yeryüzünü bir döşek yapmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Dağları da birer kazık yapmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sizi çift çift yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Uykunuzu bir dinlenme yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Geceyi bir bürgü yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gündüzü ise geçiminize elverişli kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Üstünüzde yedi sağlam gök bina ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (Göğe) ışık saçan bir kandil astık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sıkışan bulutlardan şarıl şarıl su indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ki o su ile daneler ve bitkiler çıkaralım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve dalları birbirine geçmiş bahçeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şüphesiz ki o hüküm günü belirlenmiş bir zamandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sur’a üfürüldüğü gün hepiniz bölük bölük gelirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O gün gökyüzü açılır ve kapı kapı olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Dağlar yürütülür, bir serap olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Şüphesiz ki cehennem gözetleme yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Azgınların dönüp varacakları yerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onlar orada sonsuz çağlar boyunca kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Orada ne bir serinlik, ne de içilecek bir şey tatmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Yalnız kaynar su ve irin içerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Yaptıklarına uygun bir karşılık olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Çünkü onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ve âyetlerimizi de tamamen yalan sayıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Oysa biz her şeyi bir kitapta yazıp saymıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Tadın azabı! Biz sizin azabınıza ancak azap katarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Şüphesiz ki muttakiler için kurtulma yeri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bahçeler ve bağlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Göğüsleri tomurcuklanmış ve hepsi bir yaşta nâzeninler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve dolu dolu kadehler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada ne boş bir lâf işitirler, ne de yalan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Rabbinin katından bir karşılık, yeterli bir bağış olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O; göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman’dır. O gün (O izin vermeden) O’na hitapta bulunmaya aslâ muktedir olamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O gün Ruh (Cebrâil) ve melekler saf saf olup dizilirler. Rahman’ın izin verdiklerinden başka hiç kimse konuşamaz. Konuşan da ancak doğruyu söyler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen Rabbine varan bir yol tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Biz sizi pek yakında gelecek bir azap ile uyardık. Kişi o gün kendi elleriyle işlediklerine bakar. O gün kâfir: "Ah ne olurdu, ben toprak olaydım!" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster