1. Andolsun (canları boğarcasına) söküp çıkaranlara! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Andolsun (müminlerin canlarını) yavaşça çekenlere! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yüzüp yüzüp gidenlere andolsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yarıştıkça yarışanlara andolsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Böylelikle işleri idare edenlere andolsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O gün o sarsıntı sarsar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Peşinden bir diğeri gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün kalpler korkudan titrer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gözler zilletle alçalır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Diyorlar ki: "Öldükten sonra biz dünyadaki ilk halimize mi döndürüleceğiz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. "Ufalanmış kemikler haline geldiğimiz zaman mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Dediler ki: "Eğer öyle ise bu, çok ziyanlı bir dönüştür. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Doğrusu o, ancak bir tek haykırıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bir de görürsün ki onlar (diri olarak) düz bir yerin yüzündedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Resulüm! Musa’nın haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hani Rabbi ona mukaddes Tuvâ vâdisinde şöyle seslenmişti: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "Firavun’a git, doğrusu o azmıştır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. De ki: "Tertemiz olmayı ister misiniz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "Rabbine giden yolu sana göstereyim de, O’na karşı saygı duyup korkasın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve ona en büyük mucizeyi gösterdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Fakat o yalanladı ve isyan etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra arkasını dönüp koştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Derhal (adamlarını) topladı ve onlara bağırdı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Ben sizin en yüce Rabbinizim!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Allah da onu dünya ve ahiret azabı ile yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Şüphesiz ki bunda, korkan kimse için bir ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sizi yaratmak mı daha zordur, yoksa göğü yaratmak mı? Ki onu Allah bina etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onun boyunu O yükseltti, sonra onu bir düzene koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Gecesini kararttı, gündüzünü aydınlık yaptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bundan sonra da yeryüzünü döşedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ondan suyunu ve otlağını çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dağları dikti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sizin ve hayvanlarınızın faydalanması için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Her şeyi altüst eden o en büyük felâket geldiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. O gün insan neyin peşinden koşmuş olduğunu, ne uğurda çalıştığını anlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Cehennem her bakanın göreceği şekilde gösterilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Kim ki azgınlık edip haddi aşarsa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ve dünya hayatını ahirete tercih ederse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Muhakkak ki o alevli ateş onun varacağı yerin tâ kendisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Rabbinin huzurunda durmaktan korkan ve nefsini hevâ ve hevesten alıkoyan kimseye gelince, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Şüphesiz ki cennet onun varacağı yerin tâ kendisi olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sende ona âit bilgi yoktur ki anlatasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onun bilgisi Rabbine âittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sen ancak ondan korkacak olan kimselere o tehlikeyi haber verensin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onlar o kıyameti gördükleri gün, sanki dünyada bir akşamdan veya kuşluk vaktinden fazla kalmamış gibi olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster