1. (Peygamber) yüzünü asıp çevirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kendisine o âmâ geldi diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Resulüm! Ne bilirsin, belki o (senden öğrendikleriyle) temizlenecekti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yahut öğüt alacaktı da, bu öğüt kendisine fayda verecekti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kendini sana muhtaç görmeyene gelince, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İşte sen ona yöneliyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Oysa ki sen onun (müslüman olmayıp) temizlenmemesinden sorumlu değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Fakat sana koşarak gelen yok mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ki o, korkar durumdadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sen onunla ilgilenmiyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır! Öyle yapma. Çünkü o (Kur’an) bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Dileyen ondan öğüt alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O, çok şerefli sayfalardadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yüceltilmiş ve tertemiz kılınmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kâtip (melek) lerin elleriyle (yazılmıştır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ki o kâtipler kıymetli ve güvenilirdirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Kahrolası insan! Ne kadar da nankör! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onu yaratan hangi şeyden yarattı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onu nutfeden (spermadan) yaratıp (merhalelerden geçirerek) şekil verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sonra ona tutacağı yolu kolaylaştırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra onu öldürür ve kabre koyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Daha sonra dilediği zaman onu tekrar diriltir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Hayır! Doğrusu insan, henüz Allah’ın emrettiğini yapmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. İnsan yediğine bir baksın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Doğrusu biz suyu bol bol indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra toprağı iyice yardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Orada taneler (hububat) bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Üzümler ve yoncalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Zeytinler ve hurmalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İri ve sık ağaçlı bahçeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Meyveler ve çayırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Kendinize ve hayvanlarınıza rızık olması için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Çarpınca kulakları sağır eden o gürültü geldiği zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Kişi o gün kardeşinden kaçar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Anasından ve babasından. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Karısından ve oğullarından. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O gün, herkesin kendine yeter derdi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O gün bir takım yüzler vardır, parıl parıldır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Gülmekte ve sevinmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. O gün bir takım yüzler vardır, üzerini toz kaplamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Karanlıklar örtmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. İşte kâfirler, fâcirler bunlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster